Затвори

Продават Общинска банка

Поглед върху сайта на банката. 

Столичната общинска агенция за приватизция и инвестиции обяви, че ще проведе търг за продажба на 67,65% от дяловете на столицата в Общинска банка. За покупка на собствеността ще се търсят поне 45.65 млн. лв. 

"Надзорният съвет на Столичната общинска агенция реши да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 3,880,388 броя безналични акции, представляващи 67,646407% от капитала на "Общинска банка" АД, София", посочват от агенцията.

Заинтересованите кандидати следва да са стратегически или финансови инвеститори. 

Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на дружеството, се купува в сградата на Столична общинска агенция в София, в срок до 30-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". Цената на документацията е 5000 лв. Тя е за сметка на заинтересованите лица.

Сред тях, стратегическите инвеститори са банкови или кредитни институции, които трябва да имат пълен банков лиценз, с присъден от S&P рейтинг, не е по-нисък от "BB-" или еквивалентен. А финансовите инвеститори следва да има опит и репутация в управлението на фондове, финансови активи и/или акционерни или дялови участия в други дружества и към датата на подаване на офертата в конкурса трябва да разполагат с набран или привлечен капитал от не по-малко от 20 млн. евро. 

"Не се допускат до участие в конкурса консорциуми, офшорни дружества, както и лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава или български общини и/или просрочени задължения към търговски дружества, в които българската държава или български общини притежават повече от 50% от капитала им, лица, които са в ликвидация, лица обявени в неплатежоспособност или несъстоятелност или които са в производство за обявяване в неплатежоспобност или в несъстоятелност, както и лица осъдени за банкрут", продължават от Агенцията за приватизация и инвестиции на София. 

Ето и обявлението

Коментари
Job Мениджър:
Алианс за младежта

Алианс за младежта

Мениджър - Списанието

Advertorial

Елена Дречева е изпълнителен директор на "Коника Минолта Бизнес Солюшънс България" ЕООД от 2005 г. Завършила е стопанско управление и международни отношения в СУ "Св. Климент Охридски". Работи в ИТ сектора повече от 17 години. Снимка: Юлиян Донов

Манипулацията е лесна за прилагане, ефектът настъпва много бързо, още след първата процедура и е дълготраен, казва д-р Юлиан Йорданов, хирург в Първа градска болница и главен лекар в Clínica Liberty България

тол система

Снимка: Дияна Георгиева / Мениджър Нюз

Цитат на деня
Виц на деня
Валутен калкулатор

Валутен курс за 20.10.2017 г.

от валута
към валута
количество
Крайна сума:
Фиксинг на БНБ

Фиксинг на БНБ за 20.10.2017 г.

Валута
За единици валута
Лева (BGN)
Обратен курс за 1 лев
CHF
1
1.6865
0.592944
CNY
10
2.50052
3.99917
EUR
1
1.95583
0.511292
GBP
1
2.18229
0.458234
RUB
100
2.88182
34.7003
USD
1
1.65496
0.604244