нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

България 62-ра по износ на стоки в света

България заема 62 място в световния износ, а българската търговия съставлява едва 0.2% от световната. Това сочат актуални данни в анализ на Веселин Илиев, главен директор на център „Външноикономическо сътрудничество“ на Българската стопанска камара. Документът бе огласен днес от икономическата организаци.

Както и в предишни години, водещи в българския експорт продукти са горива и мед, следвани от електрически и електронни изделия и машини, става ясно от анализа.

Износът на електроника и електротехника през последните 5 години (2007-2011 г.) е отбелязал средногодишен ръст от 17%, докато в световен мащаб същият показател е нараснал с 4% за същия период. Това, на практика означава, че страната ни печели пазарен дял, коментира експертът. Подобни постижения са регистрирани и при износа на машини, където за 5 години средният ни експортен ръст е 4% при средногодишен ръст в световен мащаб от 2%.

За разлика от тях, при продуктите от желязо и стомана и облекла се регистрира загуба на пазарен дял за последните пет години.

Износът на слънчогледови семена обаче бележи ръст от 105% през миналата година спрямо 2010 и възлиза на почти $680 млн. По този показател страната ни отстъпва първото място на Румъния, която бележи ръст от 143% спрямо 2010 г. България изнася слънчоглед най-много за Румъния, Холандия, където вносът от страната ни е на първо място с 31.5% и Турция, където страната ни е втора след Украйна с 28.4% от вноса.

Стабилни позиции продължава да държи износът на електроенергия. За периода 2007-2011 г. ръстът е 10% при ръст на световния внос 6%, се отбелязва в експертния анализ. Ток изнасяме главно за Гърция, където държим 32% пазарен дял от вноса на електроенергия, за Сърбия с 9,7% от вноса и Македония. Трите държави приемат 70% от износа на електроенергия на България.

Любопитен факт от документа е, че понастоящем сме трети в света по износ на отпадъци от благородни метали (б.р. – авторът предполага, че става въпрос за отпадъци от сребро), където страната ни бележи 80% ръст на експорта. Той е насочен основно към Белгия в размер на $368 млн. за миналата година, Корея – $105 млн и Канада – $70 млн.

Износът на пшеница в последните 5 години традиционно бележи добри резултати – среден ръст 60% при ръст на световния внос 5%.

България е на 11. място сред износителите на пшеница в света като експортът на този продукт в последните пет години бележи среден ръст от 60% при ръст на световния внос 5%. Изнасяме основно за Испания и Италия.

Нашето зърно обаче се продава на борсите на далеч по-ниска цена от средната за света – $270 на тон, при средна световна $319 на тон, отбелязва авторът на анализа. Преките ни конкуренти като Румъния например продават пшеницата си за $274 на тон, Унгария – за $296 на тон, Чехия – $303 на тон, Полша – $330 на тон. С по-ниски от нас цени са само Русия и Украйна.

Траен ръст в последните години бележи и износът ни на медикаменти. Страната ни печели пазарни позиции в Русия, където достига пазарен дял от 1.3% с ръст на износа от 33%. Още по-голямо увеличение бележи експортът на медикаменти за Германия – 81%, при ръст на немския внос 12%.

За да се запази българският експортен ръст авторът на анализа препоръчва да се увеличи присъствието на други пазари. България не използва достатъчно възможностите на най-динамичния пазар в Европа и най-големия град – Истанбул, Турция, отбелязва той. Но основните пазари, към които България трябва да насочи усилията си са Германия, Италия, Франция и други развити европейски държави, чиито износ нараства, като стане подизпълнител на техни фирми, се препоръчва в доклада.

В същото време е добре да се инвестира в производството и износа на стоки с относително голяма добавена стойност, сред които: компоненти за автомобилостроенето – хидравлика, машинни възли, акумулатори, лагери, кабели, електротехнически и електронни изделия, сензори, джанти; хладилници, фризери; санитарен фаянс; изчислителни машини; фармацевтични продукти.

 

 

още от Бизнес