нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

ТЕЦ „Варна” спира работа от 1 януари

Снимка: БНР

ТЕЦ „Варна" ще спре работа от 0:00 часа на 01.01.2015 година, тъй като вече няма възможност да бъде обезпечено технически функционирането й през зимата на 2015-та, съобщиха от ЧЕЗ.

Засега формулировката е „временно извеждане от системата”, но предприятието е в готовност да започне освобождаване на служители. До кризата с ТЕЦ-а се стигна след като Европейската комисия не даде отговор на депозирано запитване относно разрешителните за работа на самата централа, пояснява ръководството на топлоцентралата. Има принципно съгласие за временно включване на централата през зимния период на 2015 година, в случай на газова криза, но няма конкретно потвърждение от ЕК, че централата може да заработи.

10 декември бе крайният възможен срок за зелена светлина от ЕК. Това бе последната дата, след която ръководството на теца можеше да се вмести в минималния срок за подготовка и провеждане на процедури и закупуване на достатъчно количество въглища.

Сега  вече няма достатъчно време, за да бъдат сключени договорите за работа и доставка на необходимите въглища и централата да бъде подготвена за включване през зимните месеци, допълват от управата на теца.

На практика, това означава, че се пристъпва към прекратяване на работата на топлоцентралата.

Поетапно, след 01.01.2015 г ще бъдат освобождавани служителите на ТЕЦ „Варна", за които няма реализация след края на годината. Те ще получат компенсационни пакети, които са повече от два пъти по-високи от приетите в сектора, поясняват от ЧЕЗ. От енергодружеството твърдят, че ще оисгурят до 11 работни заплати на всеки служител в зависимост от стажа му в централата, вместо предвидените в браншовия колективен трудов договор до 5 работни заплати. В допълнение, компанията предлага консултации и помощ при регистриране в бюрото по труда и персонални препоръки.

Междувременно ще продължи търсенето на вариант за дългосрочно отдаване на централата под наем, продажба или съвместно управление, изтъкват от ръководството на ТЕЦ Варна.

още от Енергетика