нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Героите на "Майки за донорство" са над 1700

родител е достатъчно силен мотив, за да дариш. 

По закон донор на яйцеклетки може да бъде всяка жена, която има поне едно родено дете и да е на възраст от 18 до 34 г. включително. „Имайки предвид, че възрастта за първо раждане у нас е около 33 години, целта ни е да вдигнем възрастта с още една година“, казват от фондацията.

Преди пристъпване към процедурата се правят пълни гинекологични и хормонални изследвания и заключение от специалисти, както и психолог. Всички критерии са подробно описани в Наредба 28/2007 г. на МЗ. Дори и да се колебае, една жена може да пристъпи към преглед и изследвания, за да провери отговаря ли на изискванията. Ако желае, може да бъде придружена от координатор на фондацията. При заключение, че може да бъде донор и вече е убедена в желанието си, трябва да подпише и завери нотариално декларация, че е съгласна да дари яйцеклетки. Нотариусът удостоверява нейното желание и информираност за процедурата.

За мъжете донори се изисква да са пълнолетни. Правят им спермограма и кръвни изследвания. Даряването им се състои от Х на брой посещения с отделяне на семенна течност в клиниката. Броя зависи от спермограмата и изследванията.

Реципиентът няма право да знае кой е донорът му и обратно. В България донорството е анонимно и безвъзмездно. Единствено дарение от сестра на сестра или от първа братовчедка по пряка линия е допустимо по закон.

Всеки донор може да дари до три пъти. От даряванията на една жена или мъж може да има до 5 реализирани бременности, включително техните деца.

За майките и клиниките

Фондацията работи с всички репродуктивни клиники в България, които имат разрешение от Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ) да извършват процедури с донорски материал, като по думите на Виктория и Мариела у нас са най-добрите специалисти по репродуктивно здраве от световната практика. Клиниките позволяват следенето на цялата процедура от координатор на фондацията, която поема отговорността да защитава правата и интересите на донорите. Освен подкрепата по време на прегледи и изследвания и в оформянето на документалната част на

още от Коментари