Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

2014-та ще е успешна за силните марки

Николай Младенов, изпълнителен директор на „Загорка”

Повечето прогнози за ръст през 2013 не се сбъднаха, затова сега планираме консервативно. Икономиката на държавата е функция на много фактори и цялостното й развитие е важно за нас условие, защото потреблението е много тясно свързано с нея.

Сложната обстановка неминуемо се отразява на поведението на потребителите, а от това пряко се влияе и бизнесът на бързооборотните стоки. Предвид общите тенденции за развитие на страната планираме предпазливо. Като цяло макрорамката не е позитивна за нашата индустрия, заради намаляващото и застаряващо население, високото предлагане и производство на евтини алкохолни продукти, много от които не попадат под регулация.

Предвиждаме нелека година за нашия бизнес. През 2014 година очакваме биреният пазар да запази нивата си от тази година, както по обеми, така и като стойност. Индексът на потреблението ще бъде на ниски нива, а основните тенденции в бранша ще продължат да се развиват - ръст на модерната търговия, ръст на опаковките за еднократна употреба, спад на продажбите в заведенията. Очакваме силна конкуренция. Водеща ще бъде цената на продуктите. Ще следваме линията си за лидерство в иновациите, с цел да привлечем допълнителни консуматори към бирената категория. Инвестициите в стратегическите марки остават основен приоритет и средство за увеличаване на продажбите. Устойчиво развиваме зелената си платформа и  разширяваме финансирането на зелени проекти, за да намаляваме негативния отпечатък на бизнеса ни върху околната среда и минимизираме енергийните си разходи. Успоредно с това провеждаме  и строга политика за фиксирани разходи за по- висока ефективност на операциите. Само компаниите, които управляват силни марки, държат фиксираните си разходи под контрол и най-оптимално развиват търговската си политика, ще са успешни през 2014 година.

още от Коментари
12
Четвъртък
Декември