Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

HR консулт: Кодексът на труда защитава майките от уволнение

Знаете ли, че фирмите нямат право да уволняват бременни жени и майки на деца до 3-годишна възраст? Те се ползват със специалната закрила на Кодекса на труда. За да се приложи закрилата от уволнение, бременната жена трябва да е уведомила работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи. От същата закрила се ползват и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. При евентуално прекъсване на бременността жената е длъжна да уведоми работодателя в 7-дневен срок. От своя страна работодателят  и служителите от отдел човешки ресурси са длъжни да пазят в тайна споделените обстоятелства.

Закрилата от уволнение обаче не е абсолютна. При наличието на определени обстоятелства фирмите имат право да прекратят договорите дори на бременните жени и майките. Такова обстоятелство например е закриването на цялото предприятие. Очевидно в този случай няма как работодателят да запази трудовите правоотношения на закриляните жени във фирмата. Ако управителят планира обаче да извърши дисциплинарно уволнение на бременна служителка или майка на дете до 3-годишна възраст, той трябва да поиска предварителното разрешение на инспекцията по труда. Най-често инспекцията отговаря отрицателно на тези искания. Ако въпреки това фирмата извърши планираното уволнение при обжалване то ще бъде отменено от съда.

Закрилата от уволнение не се прилага и когато служителката е наета на трудов договор с изпитателен срок. Следва да се има предвид, че този срок се удължава с всички отпуски и болнични, които жената използва и по този начин може да надхвърли значително законовия максимум от 6 месеца. Възможно е да се окаже, че жена, започнала работа със срок за изпитване, след като излезе в продължителен болничен през бременността и прекара 2 години в отпуск за раждане и отглеждане на малко дете, е след 2 години и половина все още в срока за изпитване. В този случай фирмата може да се раздели с нея без да иска разрешението на инспекцията по труда.

От законовата закрила при уволнение се ползват и други уязвими категории служители  - трудоустроени, боледуващи от тежки заболявания, представителите на работниците в предприятието, членовете на синдикалното ръководство в предприятието, а така също и работници, започнали ползването на законоустановен отпуск.

адв. Таня Стивасарева, активен член на Българска асоциация за управление на хора и, мениджър в Адвокатско съдружие Ърнст и Янг

 

още от Коментари
12
Четвъртък
Декември