нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Нестле България

Нестле стъпва на българския пазар през 1994 г. с придобиването на най-големия производител на шоколадови и захарни изделия ШЗИ София. От тогава до днес, компанията непрестанно развива и подобрява продуктовото си портфолио и инвестира в нови производствени линии, модерни технологии, обучение на екипи, подбор на най-добрите доставчици и суровини и грижа за здравето на потребителите.

Компанията произвежда продуктите си в 2 фабрики в България: фабриката за шоколадови продукти и бисквити в София и фабриката за сладолед във Варна. Фабриката на Нестле в София е избрана за компетентен център за производството на шоколад в Европа и през 2007 г. става един от трите най-големи центъра за производство на KIT KAT® на континента. Около 80% от производството на фабриката е предназначено за износ в повече от 30 страни по целия свят, сред които много европейски държави и Канада.

През 2006 г. Нестле придоби един от най-големите производители на сладолед и започна да инвестира в модернизация и реконструкции във фабриката за сладолед във Варна. През 2008 г. Нестле Айс Крийм България преструктурира производството си на Балканите и голяма част от продукцията на сладолед за Румъния започна да се изнася от фабриката във Варна. Днес около 50% от производството на фабриката на Нестле България за сладолед е предназначено за износ (предимно за балканския регион).

Корпоративната политика на компанията по отношение на човешките ресурси се характеризира с високи стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и специални програми за професионално обучение и развитие, както и с работна среда, мотивираща откритата комуникация и инициативността на всеки служител. Нестле България е компания с традиции в предлагането на стажантски програми и предоставяне възможност за изява на младите хора. Стажантската програма на Нестле България е създадена през 1997 г. и дава възможност на младежите да придобият практически опит в реална бизнес среда. Тя е в унисон с принципите ни за създаване на споделена стойност и ангажираност към обществено-значими инициативи в подкрепа на младите хора и дава възможност за плавно навлизане в професионална среда. Стажантите имат възможност не само да се запознаят с функционирането на компанията отблизо, но и са въвлечени в реални казуси и проекти. Така те придобиват знания и опит, които ги подготвят за тяхната успешна кариера.

За да спомогне за решаването на кризата с младежката безработица в Европа, Нестле пое ангажимент за създаването на 20 000 работни места за младежи на възраст под 30 години в Европа в периода 2014-2016 г. До момента инициативата “Нестле се нуждае от младите“ („Nestlé needs YOUth“) е помогнала на 11 832 младежи в Европа да започнат работа или стаж.

Като активен участник в инициативата, Нестле България обяви, че ще предостави възможности за работа и стаж на 330 млади хора в рамките на същия период, които ще имат възможност да се реализират на различни нива и в различни отдели на компанията - от производство и администрация, до продажби, маркетинг, финанси, технологии, изследване и развитие. До момента 194 младежи са намерили своето място в компанията и са вече част от Нестле България.

още от Компании / профили