Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Superbrands 2014 излъчи най-силните марки в България

*Общо 3500 мъже и жени, ползващи интернет, са участвали в националното гласуване на потребителите в българското издание на глобалната програма Superbrands за 2014 г., според данните, предоставени от партньора на класацията GfK Bulgaria.

Участниците в изследването са градски жители (35% от София), две трети от тях са на възраст между 26 – 45 години.

Средният брутен месечен доход на домакинствата, в които живеят участниците, е 1400 лв., като половината респонденти посочват доход на домакинството между 501 и 1500 лв.

Малко над половината от участниците в гласуването (55%) смятат, че степента, в която познават марките (на стоки и услуги) на пазара, е висока. Този резултат представлява спад спрямо равнището (62%) от предходното издание на Superbrands за 2012–2013 г. Тези, които посочват, че са средно информирани за марките на пазара, са 36%, а респондентите, които смятат, че не познават марките добре или не могат да преценят, са 9%.

Мъжете си дават по-висока оценка по отношение на своята информираност за марките на пазара, отколкото жените. По същия начин участниците, живеещи в столицата и областните градове, оценяват по-високо познанията си за марките в сравнение с хората от малките градове.

Мненията на приятели, които ползват марките и конкурентните цени, се открояват като двата най-важни фактора, когато потребителите решават какви марки да купуват. Мненията на известни личности, които ползват марките, имат най-малка тежест при вземането на решение за покупка, но е възможно влиянието им да не се осъзнава напълно от респондентите.

Жените в по-голяма степен обръщат внимание на мнението на приятели и на това, дали марката е етична (грижа за околната среда, политика по отношение на работниците и служителите и т.н.), докато мъжете повече се влияят от известността на марката и обвързаността й с любимите им спортове.

По-младите участници в изследването – между 18 – 35 г., са по-силно повлияни от мнението на приятелите при решението за покупка на дадена марка. Заслужава да се отбележи, че конкурентите цени вече влияят в еднаква степен на всички възрастови групи, за разлика от 2012 г., когато бяха по-важни за участниците над 45 г. Възрастовата група над 45 г. отдава по-голямо значение на това, марката да бъде известна, отколкото хората под 35 г.

Дали марката проявява грижа към своите потребители и от коя страна произхожда тя – тези два критерия се открояват с най-голяма тежест при избора на марка. Важността на страната на произход се увеличава с възрастта на участниците (най-ниска сред участниците между 18 – 25 г., най-висока сред тези над 36 г.).

Около 1/3 от участниците в онлайн гласуването посочват опазването на околната среда и етичното поведение сред критериите, които вземат под внимание при избор на марка. Опазването на околната среда се споменава по-често от участниците над 45 г., а етичното поведение – от живеещите в София.

Дали марката е собственост на многонационална компания и дали се грижи за своите работници и служители интересува повече мъжете отколкото жените.

Най-голям дял от участниците (33%) са склонни да платят за любимата си марка цена, която е с 10% по-висока. Една четвърт биха платили до 25% по-висока цена за любимата си марка. Респондентите под 35 г., както и живеещите в София са по-склонни да плащат допълнително за любима марка.

Мнозинството от участниците (86%) продължават да възприемат това, че една стока или услуга е „маркова“, като гаранция за високо качество. Голяма част от респондентите (72%) разчитат на сигурността, която дава известната марка, и в случаите, когато „не разбират“ достатъчно от съответния вид стока или услуга. Дори когато потребителите търсят най-добрата цена, харесването на марката е необходимо условие, за да купят съответната стока (75% от участниците).

Лоялни към предпочитаните от тях марки независимо от предложенията на конкурентите са малко над 40% от респондентите.

още от Лидерство