Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

10 думи, които трябва да знае всеки образован човек

С този кратък тест ви предлагаме да проверите доколко сте наясно със значението на няколко чужди и рядко употребявани думи. Не се тревожете за нивото на езиковата си култура, ако не познавате някои от тях – тъкмо ще попълните богатия си речников запас. Само, бъдете честни пред себе си и посочвайте от първи опит отговора, който смятате, че е верен!

1. РЕТРОГРАД

a) направление в архитектурата

б) противник на прогреса

в) стар град

2. АВТЕНТИЧЕН

а) съвременен

б) истински

в) свещен

3. АСИМИЛАЦИЯ

а) уеднаквяване, процес на поглъщане

б) процес на преразпределение

в) икономическо явление, характеризиращо се със застой в производството

4. ПЛЕОНАЗЪМ

а) вид идеология

б) личният речников запас

в) речева конструкция, в която излишно се повтарят близки или еднакви по значение думи.

5. МИЗАНТРОП

а) музикален инструмент

б) човек, който изпитва ненавист към хората

в) дърдорко

още от Любопитно