Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Общото и различното между реклама, маркетинг и пропаганда

Някои от техниките на пропагандата се доказаха като ефективни инструменти в рекламата в последните години. Самата реклама е инструмент на бизнеса в маркетинга му, съставна част от цялостна стратегия, в която се използват и много други подходи, например пиара. Смята се, че в съвременните демократични общества няма място за пропаганда, въпреки че всеки ден ставаме свидетели на нейни прояви.

Всъщност къде е разликата?

Маркетингът и рекламирането са тясно свързани бизнес концепции, обясняват авторите в chron.com. Пропагандата е много по-общ комуникационен термин, който се отнася до внушаването на неистини и преувеличени твърдения, които отделни хора или групи в обществата подкрепят заради дадена цел или кауза. В някакъв смисъл пропагандата може да се нарече широк чадър на убеждаващата комуникация, докато маркетингът и рекламата са специфични прояви на бизнеса. В тях трябва да се казва истината и да не се разпространяват подвеждащи твърдения. Обявяването на такива подлежи на регулация и наказания в развитите общества.

Маркетингът е широка бизнес функция, която е свързана с разработването и комуникирането на съобщения, които обещават стойност на клиентите или дадена общност. В него се включват рекламата, връзките с обществеността и други форми на бизнес комуникация с публиката. Процесът започва с изследване на пазара, поставяне на маркетинг цели, стратегии, измисляне на съобщението. След това идва доставянето му. Маркетингът е концепция на постоянство в бизнес комуникацията и промоцията на бранда. Основана е на разбирането, че всички съобщения, които фирмата излъчва към външния свят, трябва да са постоянни и без прекъсване, последователни и координирани. Независимо за какъв вид създаване на публичност заплащаш, идеята е да създадеш едно и също брандиране и ползи, които отговарят на пазара ти. Постоянството в съобщението, във визията на марката създава правилно предположение какво потребителите да очакват от теб.

Рекламата е платен метод за доставяне на съобщението. Тясно специализирана е, насочена е към целева група и се пренася чрез медиите. Може и от уста на уста – с лични препоръки. Въпреки че често представя идея или начин на мислене, както пропагандата, се различава по това, че по теория не трябва да включва заблуждаващи факти и твърдения.

Пропагандата се смята за по-деликатна и манипулативна, същевременно предизвикваща агресия. Залага на голяма доза психология и игра с човешкия ум и въображения, както и със стереотипите и предразсъдъците. Както рекламата, винаги е най-ефективна когато провокира емоция. За разлика от нея, не казва директно и честно, че ти продава продукт. Цели да промени възгледа ти, разбирането. Затова е смятана за много по-опасна. Иначе често използва същите медийни канали, тон на гласовете и визии, които провокират чувства на любов или страх. Най-изявените й форми в историята са политическата и религиозната. Други нейни съвременни форми включват цял арсенал от съобщения, които промотират расизъм, употреба на наркотици, сексуалност, житейски избори и грижи за здравето. Всъщност пропагандата може и да бъде позитивна, ако е насочена към промоцията на полезни начини на мислене – на здравословния начин на живот, например.

още от Маркетинг