нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Добрата, лошата и липсващата обратна връзка

Снимка: TruQu.com

Ами лошата рецензия? Същото важи и за нея. Тя може да е базирана на лоша информация или на лоши взаимоотношения. Лошата информация се поражда от погрешното възприятие, неразбирането или липсата на правилни данни. Тук опасността е, че взаимоотношенията между двете страни може да са добри, в резултат на което поднесената обратна връзка да бъде сметната за ясна и пълна. Получателят я приема за истинска и действа съгласно нея сякаш тя е институция, за да открие в крайна сметка, че го е отвела до грешни резултати. Това е объркващо – а оттам и обезсърчаващо – и може да доведе до срив във взаимоотношенията.

Лошите взаимоотношения пък блокират процеса от самото начало. Без доверие, уважение и/или загриженост няма как да има позитивна връзка – само такава на дистанция, подозрителност и невъзможност за промяна. Този феномен се наблюдава във вертикалните структури, където покорството доминира диалога.

Ами липсата на обратна връзка? Този случай е по-разпространен, отколкото ви се вярва. Резултатът е липсата на структура – никакви насоки, никакво лидерство, никаква увереност, никаква яснота, в резултат на което служителите са оставени да се оправят сами. Това води до газене през трудности, чийто краен резултат е преумора, деморализация и минимална продуктивност.

Добрата обратна връзка е от полза както на подателя, така и на получателя. След разговора и двамата са научили повече за себе си и задачите си. Взаимното доверие е подхранено и взаимоотношенията помежду им се развиват и ги тласкат напред по пътя към личностния растеж, професионалните отговорности и приноса им за компанията.

Добрата рецензия е умение, което включва:

  • задълбочено слушане – способността да четем между редовете, да долавяме неизказаното;
  • прецизно и релевантно общуване – изисква се яснота от всички участници в процеса;
  • искрена загриженост за благосъстоянието на всички заинтересовани лица, включително компанията;
  • атмосфера на готовност, доверие и стремеж към откритие;
  • ясни стъпки – когато са възможни – към превръщане на думите в ефективно, удовлетворяващо и продуктивно дело.

Нека обобщим:

Липсата на обратна връзка е смазващо изобилие от възможности, което най-често поражда бъркотия от действия, водещи до слаби или никакви резултати.

Некачествената рецензия създава преди всичко блато от психологически плаващи пясъци, които – като истинските – крият опасност на всяка крачка.

Когато едно от тези две условия е съзнателно – а оттам остане и пренебрегнато – в компанията и всеки неин служител дебне призрак, който изсмуква живота от всяка възможност и оставя след себе си мъгла от недоумение, разсеяност, заблуда, липса на удовлетворение и срив в продуктивността.

Добрата обратна връзка е живата сила на оптимизацията на всички аспекти от успешното функциониране – развитие, растеж, измерване, корекция, анализ, напътствия, поставяне на цели, създаване на очаквания, постигане на хармония между цел и намерения, изпълнение, нагласа и взаимоотношения.

Качествената рецензия е жизненоважна за всяка компания и всеки служител в нея. Тя е Северната звезда, сочеща към върховния успех.

Д-р Джим Сникауски, консултант по личностно развитие и лидерство, за LinkedIn.com

още от Мениджмънт