нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Тайната на високо ангажираните служители

Снимка: Shutterstock

Служителска ангажираност на микро ниво

Всяка компания очаква от хората си да обичат своето работно място и смята, че вярата на служителите в нея ще повлияе на начина, по който те третират заинтересованите лица, особено клиентите, които осигуряват жизненоважните стабилност и бизнес растеж.

Необходимо е обаче да подхождате към емоциите на хората си с иновативна ангажираност. Най-важният аспект от този подход е да управлявате негативните и да засилвате позитивните емоции на персонала. Някои примери за такива емоции на работното място са:

Позитивни емоции – въодушевление, бодрост, приветливост, трепет, съчувствие, усещане за сигурност, интерес, страст, изненада, мотивация, чувство за хумор…

Негативни емоции – крещене, депресия, скука, тъга, страх, отвращение, чувство за несигурност, гняв, раздразнение, завист, паника, неприязън…

Стратегически стъпки за интегриране на позитивните и управление на негативните емоции на работното място

1. Вертикален подход

Хората обикновено подражават на по-високо стоящите от тях. Главните мениджъри трябва да започнат от себе си. Водете с пример – той може да бъде позитивен или негативен. Изберете съчувствието, прозрачността и мотивацията пред безразличието, разединението и демотивацията. Топката е в полето на лидерите.

2. Смислена работа

Повечето служители искат повече от заплата. Те искат да вярват, че работата им има смисъл. Хората са по-ангажирани, когато вярват, че трудът им е от значение за успеха на компанията и бива оценяван.

3. Бъдете гъвкави

Осигурете на служителите си свободата да променят графиците и обстановката според нуждите си. Статистиката доказва, че работниците с гъвкави работно време и място са по-продуктивни, спокойни и ангажирани от онези, които трябва да стоят в „кутия” от 9 до 5.

4. Бъдете ментор

Когато един подчинен е неангажиран, неговият ръководител трябва да вземе мерки, да бъде ментор, да бъде състрадателен и да го подкрепя с цел повишаване на ангажираността.

5. Ясни цели и отговорности

Разясняването на целите и отговорностите е един от най-важните за ангажираността фактори.

Един от ключовите елементи от процеса на успешна вътрешна комуникация е участието на високопоставените лидери. Ето как да я постигнете:

1. Иновативен начин на комуникиране визията и мисията на компанията до служителите;

2. Насърчаване на иновативните и интересни почивки в работно време;

3. Създайте уникална и вълнуваща работна среда;

4. Въведете фирмени политики по чувствителни въпроси като етика и превенция на сексуален тормоз;

5. Организирайте спортни и творчески занимания за сплотяване на екипа.

6. Научете служителите си как да се развиват финансово, емоционално, професионално и социално;

7. Образовайте ги за наличните програми за физическо и психическо здраве;

8. Използвайте дигиталните медии, за да направите комуникацията по-достъпна;

9. Елиминирайте стреса, въвеждайки програми за повдигане на духа;

10. Оценявайте и признавайте заслугите на служителите си публично.

Шика Митал, основател и главен изпълнителен директор на Be.artsy, за LinkedIn.com

още от Мениджмънт