нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Реклама

Име Издание Гарантирани дневни импресии CPM
Leaderboard (728x90) Manager.bg 15,000 20 лв.
Obekti.bg 180,000 20 лв.
Noviteroditeli.bg 11,000 15 лв.
Horizontal Megaboard (960x200) Manager.bg 15,000 35 лв.
Obekti.bg 180,000 25 лв.
Noviteroditeli.bg 11,000 20 лв.
Medium Rectangle (300x250) Manager.bg 50,000 25 лв.
Obekti.bg 180,000 20 лв.
Novitrodieli.bg 11,000 15 лв.
Half Page Banner (300x600) Manager.bg 50,000 30 лв.
Obekti.bg 180,000 25 лв.
Noviterodieli.bg 11,000 20 лв.
Wallpaper Manager.bg 15,000 45 лв.
Obekti.bg 180,000 38 лв.
Noviteroditeli.bg 11,000 30 лв.
Mobile Parallax (300x600) Manager.bg 20,000 30 лв.
Obekti.bg 180,000 25 лв.

 

 

Име

Издание

Цена

PR

Manager.bg

1 200 лв.

Obekti.bg

1 000 лв.

Noviteroditeli.bg

600 лв.

Nativе

Manager.bg

2 000 лв.

Obekti.bg

1 500 лв.

Noviteroditeli.bg

800 лв.

Публикуване във Facebook

Manager.bg

30%

Obekti.bg

30%

Noviteroditeli.bg

30%

Таргетиране на уникален посетител (банери)

Manager.bg

15%

Obekti.bg

10%

Noviteroditeli.bg

10%

*Всички цени са без ДДС

  • PR публикации се изготвят със съдействие от редакционен екип.
  • Съдържанието на всеки материал трябва да бъде съобразено с редакционната политика на медията, като тя си запазва правото за промени при нужда.
  • Публикациите се позиционират в категория "Advertorial" и остават като архив.
  • Материали се подават до 48 часа преди публикацията.

     

Стандартната рекламна тарифа на списание "Мениджър" може да бъде намерена тук.

За допълнителни предложения - календар със специални теми по месеци в основен брой на сп. "Мениджър", специални издания, събития и други проекти, може да се обърнете към търговски отдел.
 

Контакти:
 

Търговски директор
Мартин Иванов
mivanov@manager.bg
+359 893 93 93 68

Мениджър реклама
Красимира Александрова
kalexandrova@manager.bg
+359 886 11 66 01

Специалист реклама
Гергана Георгиева
gegeorgieva@manager.bg
+359 878 22 30 70

Специалист маркетинг и комуникации
Магдалена Мартева-Симеонова
mmsimeonova@manager.bg
+359 886 795 347