Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Реклама

Име

Издание

Среднодневни уникални посетители

Гарантирани дневни импресии

Цена на 1000 импресии

Визуализация

Leaderboard (728x90)

Obekti.bg

49 000

96 500

20,00 лв.

преглед

Noviteroditeli.bg

2 800

5 800

20.00 лв.

преглед

Horizntal Megaboard (960x100)

Manager.bg

61 000

142 800

28,00 лв.

преглед

Obekti.bg

49 000

96 500

23,00 лв.

преглед

Noviteroditeli.bg

2 800

5 800

23,00 лв.

преглед

Manager.bg + Obekti.bg

110 000

239 300

25,00 лв.

 

Horizontal Megaboard (960x200)
/С опция за увеличаване размера
на банера до 1920х500 за Manager.bg.
Цена- по договаряне./

Manager.bg

61 000

142 800

35,00 лв.

преглед

Obekti.bg

49 000

96 500

25,00 лв.

преглед

Noviteroditeli.bg

2 800

5 800

25,00 лв.

преглед

Manager.bg + Obekti.bg

110 000

239 300

27,00 лв.

 

Half Page Banner (300x600) /горна позиция/

Obekti.bg

49 000

96 500

22,00 лв.

преглед

Novitrodieli.bg

2 800

5 800

22,00 лв.

преглед

Medium Rectangle (300x250) /горна позиция/

Manager.bg

61 000

142 800

30,00 лв.

преглед

Obekti.bg

49 000

96 500

20,00 лв.

преглед

Novitrodieli.bg

2 800

5 800

20,00 лв.

преглед

Manager.bg + Obekti.bg

110 000

239 300

23,00 лв.

 

Medium Rectangle (300x250) /долна позиция/

Obekti.bg

49 000

96 500

16,00 лв.

преглед

Noviteroditeli.bg

2 800

5 800

16,00 лв.

преглед

Half Page Banner (300x600) /долна позиция/

Manager.bg

61 000

142 800

30,00 лв.

преглед

Obekti.bg

49 000

96 500

18,00 лв.

преглед

Novitrodieli.bg

2 800

5 800

18,00 лв.

преглед

Manager.bg + Obekti.bg

110 000

273 000

23,00 лв.

 

Wallpaper/ излиза на главна страница на сайта/

Manager.bg

61 000

7000

46,00 лв.

преглед

/Статични изображения - 1920х700. Видимата част горе е 200px, а отдолу сайтът скрива 1300px. Банерът е подходящ за екрани с по-голяма резолюция/

 

Нестадартни позиции

Име

Издание

Среднодневни уникални посетители

Гарантирани дневни импресии

Цена на 1000 импресии

Визуализация

Videostitial (640x480)

(Планира се показване на определен брой уникални посетители на ден)

 

Manager.bg

61 000

142 800

50,00 лв.

преглед

Obekti.bg

49 000

96 500

40,00 лв.

преглед

Noviteroditeli.bg

2 800

5 800

30,00 лв.

преглед

Manager.bg + Obekti.bg

110 000

273 000

45,00 лв.

 

 

Специални позиции за мобилни устройства

Име

Издание

Среднодневни уникални посетители

Гарантирани дневни импресии

Цена на 1000 импресии

Визуализация

Mobile Parallax (300x600)

Manager.bg

61 000

142 800

30,00 лв.

преглед

 
Други

Име

Издание

Цена

PR

Manager.bg

1200,00 лв.

Водеща новина за 3 ч. - 1400.00 лв.

Водеща новина за 6 ч - 1800.00 лв.

Obekti.bg

1000,00 лв.

Noviteroditeli.bg

1000,00 лв.

Nativе

Manager.bg

2000.00 лв.

Obekti.bg

1500.00 лв.

Noviteroditeli.bg

1500.00 лв.

In-Text Ads
 (до 3 думи/ 10 дни)

Manager.bg

200.00 лв./дума

Obekti.bg

200.00 лв./дума

Noviteroditeli.bg

200.00 лв./дума

Публикуване във Facebook

Manager.bg

30%

Obekti.bg

30%

Noviteroditeli.bg

30%

Таргетиране на уникален посетител (банери)

Manager.bg

15%

Obekti.bg

10%

Noviteroditeli.bg

10%

Геотаргетиране (банери)

Manager.bg

15%

Obekti.bg

15%

Noviteroditeli.bg

10%

 

 

Стандартната рекламна тарифа на печатното издание, сп. Мениджър, можете да видите тук.

*PR-материалите се изготвят от редакцията. Обозначението „платена публикация” (advertorial)  присъства задължително.

*Технически изисквания за платена статия: Заглавието и темата трябва да бъдат одобрени от двете страни, а съдържанието да бъде съобразено с редакционната политика на медията.

*Материалите за електронните издания се подават до 48 часа преди публикацията. Текстът остава в архив в секция Advertorial.

*Има опция за таргетиране на банер кампаниите по устройство.

*Всички цени са без ДДС

Контакти:

За рекалама на медийните канали  (Мениджър News, Обекти  и Новите родители) може дa се свържете с Диана Узунова. E-mail: duzunova@manager.bg; adv@manager.bg;  тел.: 0885 95 44 27.

За реклама в печатното издание (сп. Мениджър) може да се свържете с Красимира Александрова. E-mail: kalexandrova@manager.bg; adv@manager.bg;  тел.: 0886 11 66 01.

16
Събота
Ноември