Затвори

Реклама

Информация за аудиторията може да видите тук.

Тарифа - избори 2016 г.

Стандартни позиции

Банер Име Издание Среднодневни уникални посетители Гарантирани дневни импресии Цена на 1000 импресии Визуализация
M1 Leaderboard (728x90) Manager.bg 34 000 188 000 24,00 лв. преглед
Obekti.bg 39 000 85 000 20,00 лв. преглед
Manager.bg + Obekti.bg 73 000 273 000 19,00 лв. -
M2 Horizontal Megaboard (960x200) Manager.bg 34 000 188 000 35,00 лв. преглед
Obekti.bg 39 000 85 000 25,00 лв. преглед
Manager.bg + Obekti.bg 73 000 273 000 27,00 лв. -
M3 Half Page Banner (300x600) Manager.bg 34 000 188 000 30,00 лв. преглед
Obekti.bg 39 000 85 000 22,00 лв. преглед
Manager.bg + Obekti.bg 73 000 273 000 23,00 лв. -
M4 Medium Rectangle (300x250) Manager.bg 34 000 188 000 24,00 лв. преглед
Obekti.bg 39 000 85 000 20,00 лв. преглед
Manager.bg + Obekti.bg 73 000 273 000 19,00 лв. -
M5 Medium Rectangle (300x250) Manager.bg 34 000 188 000 16,00 лв. преглед
Obekti.bg 39 000 85 000 16,00 лв. преглед
Manager.bg + Obekti.bg 73 000 273 000 12,00 лв. -
M6 Half Page Banner (300x600) Manager.bg 34 000 188 000 18,00 лв. преглед
Obekti.bg 39 000 85 000 18,00 лв. преглед
Manager.bg + Obekti.bg 73 000 273 000 14,00 лв. -
M7a Full Banner (468x60) Manager.bg 3 000 4 000 12,00 лв. преглед
M7b Full Banner (468x60) Manager.bg 31 000 184 000 12,00 лв. преглед
M8 Skyscrapper (120x600) Manager.bg 31 000 184 000 15,00 лв. преглед

M8

M9

M10

Skyscrapper (120x600)

Skyscrapper (120x240)

Skyscrapper (120x240)

Manager.bg 31 000 184 000 25,00 лв. преглед
B1

Horizontal Megaboard (960x200)

Лява вертикална греда (160x800)

Дясна вертикална греда (160x800)

Manager.bg 34 000 188 000 46,00 лв. преглед
Obekti.bg 39 000 85 000 32,00 лв. преглед
Manager.bg + Obekti.bg 73 000 273 000 35,00 лв. -
B2

Лява вертикална греда (160x800)

Дясна вертикална греда (160x800)

Manager.bg 34 000 188 000 40,00 лв. преглед
Obekti.bg 39 000 85 000 30,00 лв. преглед
Manager.bg + Obekti.bg 73 000 273 000 31,00 лв. -

 

Нестандартни позиции

Банер Име Издание Описание Среднодневни уникални посетители Гарантирани дневни импресии Цена на 1000 импресии Визуализация
O4

Videostitial (ново)

(Планира се показване само на уникални потребители)

Manager.bg на вътрешни страници 31 000 184 000 50,00 лв. преглед
на всички страници 34 000 188 000 50,00 лв.  
Obekti.bg на вътрешни страници 37 000 81 000 40,00 лв. преглед
на всички страници 39 000 85 000 40,00 лв.  
Manager.bg + Obekti.bg на вътрешни страници 68 000 265 000 45,00 лв.  
на всички страници 73 000 273 000 45,00 лв.  
S1 Sticky Scroll Manager.bg на вътрешни страници 31 000 184 000 20,00 лв. преглед
на всички страници 34 000 188 000 22,00 лв.
Obekti.bg на вътрешни страници 37 000 81 000 16,00 лв. преглед
на всички страници 39 000 85 000  
Manager.bg + Obekti.bg на вътрешни страници 68 000 265 000 15,00 лв. -
на всички страници 73 000 273 000  
O1 Transparent Video Overlay Manager.bg на вътрешни страници 31 000 184 000 65,00 лв. преглед
на всички страници 34 000 188 000 68,00 лв.
Obekti.bg на вътрешни страници 37 000 81 000 35,00 лв. преглед
на всички страници 39 000 85 000 36,00 лв.
Manager.bg + Obekti.bg на вътрешни страници 68 000 265 000 50,00 лв. -
на всички страници 73 000 273 000 52,00 лв.
F1 Footer Manager.bg на вътрешни страници 31 000 184 000 22,00 лв. преглед
на всички страници 34 000 188 000 24,00 лв.
Obekti.bg на вътрешни страници 37 000 81 000 18,00 лв. преглед
на всички страници 39 000 85 000 18,00 лв.
Manager.bg + Obekti.bg на вътрешни страници 68 000 265 000 19,00 лв. -
на всички страници 73 000 273 000 23,00 лв.
C1 Peel Away Manager.bg на вътрешни страници 31 000 184 000 30,00 лв. преглед
на всички страници 34 000 188 000 35,00 лв.
Obekti.bg на вътрешни страници 37 000 81 000 20,00 лв. преглед
на всички страници 39 000 85 000 22,00 лв.
Manager.bg + Obekti.bg на вътрешни страници 68 000 265 000 23,00 лв. -
на всички страници 73 000 273 000 27,00 лв.
C2 Corner Manager.bg на вътрешни страници 31 000 184 000 22,00 лв. преглед
на всички страници 34 000 188 000 25,00 лв.
Obekti.bg на вътрешни страници 37 000 81 000 18,00 лв. преглед
на всички страници 39 000 85 000 18,00 лв.
Manager.bg + Obekti.bg на вътрешни страници 68 000 265 000 17,00 лв. -
на всички страници 73 000 273 000 19,00 лв.
O2 Rollband Manager.bg на вътрешни страници 31 000 184 000 50,00 лв. преглед
на всички страници 34 000 188 000 50,00 лв.
Obekti.bg на вътрешни страници 37 000 81 000 30,00 лв. преглед
на всички страници 39 000 85 000 30,00 лв.
Manager.bg + Obekti.bg на вътрешни страници 68 000 265 000 38,00 лв. -
на всички страници 73 000 273 000 38,00 лв.
O3 Rollband Video Manager.bg на вътрешни страници 31 000 184 000 60,00 лв. преглед
на всички страници 34 000 188 000 60,00 лв.
Obekti.bg на вътрешни страници 37 000 81 000 35,00 лв. преглед
на всички страници 39 000 85 000 35,00 лв.
Manager.bg + Obekti.bg на вътрешни страници 68 000 265 000 45,00 лв. -
на всички страници 73 000 273 000 45,00 лв.
V2 Video Manager.bg на вътрешни страници 31 000 184 000 33,00 лв. преглед
на всички страници 34 000 188 000 36,00 лв.
Obekti.bg на вътрешни страници 37 000 81 000 20,00 лв. преглед
на всички страници 39 000 85 000 22,00 лв.
Manager.bg + Obekti.bg на вътрешни страници 68 000 265 000 25,00 лв. -
на всички страници 73 000 273 000 28,00 лв.
F2 Filmstrip Manager.bg на вътрешни страници 31 000 184 000 33,00 лв. преглед
на всички страници 34 000 188 000 38,00 лв.
Obekti.bg на вътрешни страници 37 000 81 000 20,00 лв. преглед
на всички страници 39 000 85 000 25,00 лв.
Manager.bg + Obekti.bg на вътрешни страници 68 000 265 000 26,00 лв. -
на всички страници 73 000 273 000 29,00 лв.
H1 Fasha (960x50) Manager.bg на вътрешни страници 31 000 184 000 13,00 лв. преглед
на всички страници 34 000 188 000 16,00 лв.
Obekti.bg на вътрешни страници 37 000 81 000 10,00 лв. преглед
на всички страници 39 000 85 000 13,00 лв.
Manager.bg + Obekti.bg на вътрешни страници 68 000 265 000 10,00 лв. -
на всички страници 73 000 273 000 12,00 лв.

 

Позиции за мобилни устройства

Банер Име Издание Среднодневни уникални посетители Гарантирани дневни импресии Цена на 1000 импресии Визуализация
M101 Leaderboard (320x50) Manager.bg 10 000 56 000 14,00 лв. преглед
Obekti.bg 11 000 25 000 12,00 лв. преглед
M102 Leaderboard (320x50) Manager.bg 10 000 56 000 10,00 лв. преглед
Obekti.bg 11 000 25 000 8,00 лв. преглед
M103 300x100 Manager.bg 10 000 56 000 16,00 лв. преглед
Obekti.bg 11 000 25 000 14,00 лв. преглед
M104 300x100 Manager.bg 10 000 56 000 12,00 лв. преглед
Obekti.bg 11 000 25 000 10,00 лв. преглед
M105 Medium Rectangle (300x250) Manager.bg 10 000 56 000 22,00 лв. преглед
Obekti.bg 11 000 25 000 18,00 лв. преглед
M106 Medium Rectangle (300x250) Manager.bg 10 000 56 000 16,00 лв. преглед
Obekti.bg 11 000 25 000 14,00 лв. преглед

 

Други

Платена публикация - 1000 лв.
Фиксирана като водеща в секция за 3 часа - 1400 лв.
Фиксирана като водеща в секция за 6 часа - 1800 лв.
Публикуване във ФБ страницата на медията + 30%

Материалите се подават до 48 часа преди публикацията, преглеждат се от редактор се и се връщат на клиента за финално одобрение.
Текстът се публикува в подходяща секция, избрана от редактора.
Текстът остава в архив в секция Advertorial.

Всички цени са без ДДС

Контакти

За рекалама на сайтовете Мениджър News, сп. Мениджър и сп. Обекти, моля пишете на adv@manager.bg.