нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Съдбата на Мойсей или 3 типа лидери, които никога не успяват

Издигате се отново и отново до самия праг на успеха, но всеки път падате обратно в низините? Може би причината за това е, че следвате един от трите неуспешни ръководителски стила.

Една от най-често цитираните истории за провалено лидерство е библейската притча за Моисей, който не послушал думите на Бог и, вместо да помоли скалата в пустинята да даде вода на народа му, той я ударил два пъти с тоягата си и се престорил, че той, а не Йехова, прави чудото. В резултат Моисей не доживял да види Обетованата земя. Вместо него я завоювал неговият приемник Исус Навин – макар и Моисей да бил онзи, който посветил живота си на това да намери правилния път и да преведе хората си през всевъзможни трудности.

За съжаление, същата съдба често постига и бизнес лидерите. Да ги наречем „Хронично неуспешните лидери”. Най-тъжното е, че за разлика от Моисей, тези вечно неудовлетворени началници никога нямат истинска причина за неуспеха си – освен ограниченията, които са си наложили сами.

На света има много лидери в кавички: „Псевдо-лидерите”, „Прекалено навитите лидери”, „Алчните за слава лидери”... Най-отчайващо обаче е да се работи с „Хронично неуспешния”. Този човек отново и отново докосва с пръсти прага на славата, само за да го изпусне отново и отново заради собствените си подсъзнателни ограничения.

Ето трите основни подвида на лидера, който никога не достига целта. Ако разпознаете себе си или свой колега сред тях, ще ви подскажем и как да избегнете съдбата на Моисей.

1. Прекаленият ентусиаст

Ах, тази модна книга, която всички просто трябва да прочетете! Ах, тази нова социална мрежа, която трябва да завладеем! И онзи чуден дизайн на сайта, който ще праща сублимирани послания „Купувай! Купувай!” към всичките ни посетители...

Ето това е Прекаленият ентусиаст, който изтърсва върху главата ви поредния куп свои открития, внезапни идеи и въодушевления.

Проблемът е, че докато той си мисли, че потвърждава своята гениалност и води екипа си към нови висини, въпросният екип просто се разсейва от действително важните си задачи и трепери от досада.

Ако усещате, че може би сте Прекален ентусиаст, запишете последните шест озарения, които ви споходиха и които избълвахте върху екипа си. Ето и два въпроса за вас: а) Успяхте ли наистина да си спомните последните шест перли на необорима мъдрост, с които счетохте за нужно да занимавате околните?, и б) Каква истинска, трайна полза донесе всяка от тях, освен че ангажира вниманието на служителите ви за няколко дни?

Решението? Когато се върнете от невероятната конференция, прочетете страхотната книга и попаднете на гениалното меме в Туитър – запазете възторга за себе си. Ами да – просто си замълчете. Поне за две седмици. Ако ентусиазмът ви е бил за нещо наистина важно, след този период то още ще ви се вижда такова и вие ще намерите начин кротко да го вплетете в работата на екипа си, без да обръщате всичко с краката нагоре. А ако не е било важно, не се тревожете - много скоро ще си намерите нова мания.

още от Управление