Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Държавата продаде дълг за 55 млн. лв.

Министерството на финансите преотвори емисията 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 15 януари 2014 г. с падеж 15 юли 2024 година.

На проведения аукцион бяха пласирани книжа на стойност 55 млн. лв., а постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 3,50%. Общият размер на подадените поръчки достигна 78,40 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,43.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 61,91%, следвани от пенсионните фондове - 23,64%, застрахователни дружества - 12% и гаранционни фондове - 2,45 на сто.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, част от Маастрихтските критерии през 2014 г., съобщиха от Министерство на финансите.

още от Финанси
22
Петък
Ноември