нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Държавният дълг намалял за месец с 673 млн. евро

В края на януари държавният дълг възлиза на 10,628 млрд. евро. Вътрешните задължения са в размер на 4,282 млрд. евро, а външните - в размер на 6,346 млрд. евро.

За месец държавният дълг е намалял с 673 млн. евро, след като Министерство на финансите погаси 1,8 млрд. лв. комунистически дългове. За година обаче дългът е нараснал с 2,942 млрд. евро.

В края на януари делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 25,2%, като делът на външния държавен дълг е 15%, а на вътрешния - 10,2% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 40,3%, а външните - от 59,7 на сто.

В края на януари валутната структура на дълга има следните стойности:

  • 75,9% - в евро;
  • 22,9% - в левове;
  • 0,4% - в щатски долари;
  • 0,8% - в други валути.

Държавногарантираният дълг през януари 2015 г. достига до 349млн. евро, от които 23,7 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,8 на сто.

още от Финанси