Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Златно време за Еврозоната прогнозира Ърнст енд Янг

Еврозоната е своето „златно време”през втората половина на 2015 година, възползвайки се от по-ниските цени на енергията, по-конкурентния валутен курс и солидното търсене във Великобритания и САЩ, според есенното издание на Прогнозата за Еврозоната на EY (Ernst & Young). Нещо повече, прогнозата предвижда, че едновременно с повишаващото се доверие на бизнеса, разходите за инвестиции ще се увеличат през 2016 година, стимулирайки растеж на БВП от 1,6% през тази година до 1,8% през 2016.

Потребителското търсене остава ключова движеща сила за възстановяването на Еврозоната през втората половина на тази година. Ниските цени на петрола продължават да осигуряват ръст в доходите на домакинствата, а те, от своя страна, постепенно подобряват доверието си в трудовия пазар. Прогнозата предвижда ръст на потребителските разходи от 1,7% през 2015 г., най-високото им ниво от 2007 година насам. С възстановяването на цените на енергията обаче, темпът на растеж на потребителските разходите се очаква да намалее до 1,4% през 2016 година и до 1,3% средно за периода 2017-19 година.

Системните рискове, пред които е изправена Еврозоната – широкообхватна финансова криза и дефлация – намаляват, докато неотдавнашното споразумение между Еврозоната и Гърция предполага подновено желание за компромис от двете страни.

 “След несигурността през лятото Еврозоната бележи бавен, но стабилен растеж. Може да наблюдаваме едно стабилно цялостно възстановяване, а това означава, че с течение на времето, условията ще се подобрят за всички във валутния съюз. През следващите няколко години обаче, безработицата ще остане основен проблем. Нашето очакване е с напредъка на възстановяването процентът на безработица да бележи стабилен спад, но едва ли ще е под 10% преди 2019 година. Бизнесите, работещи в Европа, трябва да се аклиматизират към тази ‘нова нормалност’ на бавен, но стабилен растеж в цялата Еврозона.”, коментира Марк Отти, управляващ съдружник в EY за Европа, Близкия Изток, Индия и Африка, казва:

По-слабото евро – приветствано облекчение за фирмите от Еврозоната

През второто тримесечие на 2015 година износът на Еврозоната отбеляза най-високият годишен процент на растеж от четири години насам, възползвайки се от по-слабото евро и по-бързия растеж в САЩ и Великобритания. Очаква се износът да отбележи ръст от 4,8% през тази година, преди да се успокои до нива от 4% през 2016 година, а след това до 3,6% през 2017 година, и до 3,4% средно в периода 2017-19 година, със забавянето на растежа на напредналите икономики. В допълнение, прогнозите за растеж на износа са обект на по-висок риск от този, наблюдаван от известно време насам, в светлината на увеличаващата се несигурност относно забавянето на растежа в Китай и свързаните с това неотдавнашни колебания на финансовите пазари.

още от Финанси