Затвори

Спад на производствените цени

Цените на производител на вътрешния пазар през август 2015 г. са с 1,3% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 5,3%, в преработващата промишленост - с 1,5% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,7%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

В преработващата промишленостна спад на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 3,3% и при производството на облекло - с 0,4%, а увеличение е отчетено при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1,3%, при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 0,9% и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0,8%.

Цените на производител на вътрешния пазар през август 2015 г. спада с 1,8% в сравнение със същия месец на 2014 година. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 5,8%, и в преработващата промишленост - с 4,1%, а увеличение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,4%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо август 2014 г. е отчетено при: производството на основни метали - с 3,5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1,4%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0,9%. Нарастване на цените се наблюдава при: производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 3,7%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 3,6%, производството на тютюневи изделия - с 3%.

Общият индекс на цените на производител (вътрешен плюс външен пазар) през август 2015 г. намалява с 1,9% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2,6%, в преработващата промишленост - с 2,4% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,6%.

На годишна база индексът намалява с 2,9 на сто.

още от Финанси