Затвори

200 млн. лв. за подкрепа малки и средни предприятия по нова евро програма

Българските малки и средни предприятия (МСП) ще могат да се възползва от нова програма за по-добър достъп до финансиране на Европейската комисия. Средствата от 200 млн. лв. ще бъдат заделени за българските компании от Европейския фонд за регионално развитие. Средствата от програмата ще се използват за банкови гаранции, благодарение на които малки и средни предприятия ще получат между 800 млн. и 1,2 млрд лева нови заеми.

Тази програма е част от усилията на Комисията да насърчи страните-членки да използват повече финансови инструменти в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 — 2020 г., като така постигат по-голяма ефект от европейското финансиране. Това е и целта на Инвестиционния план за Европа, който председателя Юнкер анонсира още в началото на мандата си.

„Тези 200 милиона лева от европейския бюджет ще отидат за банкови гаранции, за да ползват българските малки и средни предприятия заеми за общо до 1,2 милиарда лева. Парите ще им помогнат да разширят бизнеса си, да излязат на нови пазари, да наемат повече служители. Призовавам ги да бъдат активни и да използват европейското финансиране, за да постигнат по-добър живот за себе си и за хората около тях", каза заместник-председателят на ЕК с ресор "Бюджет и човешки ресурси" Кристалина Георгиева.

„Искам да поздравя българските власти за участието им в инициативата за МСП. Сега България е в челната група на страните от ЕС, които се ползват от този новаторски инструмент. Малките и средни предприятия са двигателите на растежа и новите работни места в Европа. За да успява икономиката на ЕС, те трябва да имат по-добър достъп до финансиране, тъй като така се насърчава предприемачеството,”, заяви комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви:

България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава инвестиционна програма. Българските МСП следва да се възползват от първите заеми по тази програма в началото на 2016 г.

още от Финанси