Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Финанси

Падащи цени в първия час на БФБ

Вяло, с цени на загуба стартира петъчната търговия на Българската фондова борса (БФБ). За около час общият оборот възлиза на 30 хил. лв. и е формиран изцяло от пазарите на акции и АДСИЦ, където взи

Финанси

Рекордна инфлация в Русия през януари

Инфлацията в Русия през януари 2015 г. е достигнала 3.9%, което я прави най-високата от 1999 г., превишавайки стойностите от кризисния период през 2008-2009 г. Само за месец тя е нараснал

Финанси

Зелен старт на борсовата търговия

С цени на печалба стартира търговията на Българската фондова борса (БФБ). SOFIX нараства с 1,98 пункта, или 0,39%, до 503,33 пункта. BGBX40 печели 0,47 пункта, или 0,47%, до 101,14 пун

Финанси

Държавата пласира дълг за 50 млн. лв.

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 04 февруари 2020 година. На проведения аукцион успешно бяха пласирани ДЦК з

Финанси

Новата година стартира с бюджетен излишък - за първи път от 6 години

По предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2015 г. се очаква да бъде положително в размер на около 85 млн. лв. или 0,1% от прог

Финанси

20
Петък
Септември