нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Брутният външен дълг = 58.3% от БВП в края на октомври

Снимка: Shutterstock

Брутният външен дълг в края на октомври 2019 г. е 34 469.5 млн. евро (58.3% от БВП), което е с 1313.7 млн. евро (4%) повече в сравнение с края на 2018 г. (33 155.9 млн. евро, 59.1% от БВП), сочат данни на Българската народна банка. Дългът нараства с 86.5 млн. евро (0.3%) спрямо октомври 2018 г. (34 383 млн. евро, 61.3% от БВП).

В края на октомври 2019 г. дългосрочните задължения са 26 092 млн. евро (75.7% от брутния дълг, 44.1% от БВП), като нарастват с 974.9 млн. евро (3.9%) спрямо края на 2018 г. (25 117.2 млн. евро, 75.8% от дълга, 44.8% от БВП).

Дългосрочният дълг намалява с 57.9 млн. евро (0.2%) спрямо октомври 2018 г. (26 149.9 млн. евро, 46.6% от БВП).

Краткосрочните задължения възлизат на 8377.5 млн. евро (24.3% от брутния дълг, 14.2% от БВП) и нарастват с 338.8 млн. евро (4.2%) спрямо края на 2018 г. (8038.7 млн. евро, 24.2% от дълга, 14.3% от БВП). Краткосрочният външен дълг нараства със 144.4 млн. евро (1.8%) спрямо октомври 2018 г. (8233.1 млн. евро, 14.7% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на октомври 2019 г. е 5400.6 млн. евро (9.1% от БВП). Спрямо края на 2018 г. (5540.9 млн. евро, 9.9% от БВП) той намалява със 140.3 млн. евро (2.5%). Външните задължения на сектора се понижават с 200.3 млн. евро (3.6%) спрямо октомври 2018 г. (5600.9 млн. евро, 10% от БВП).

Външните задължения на сектор Банки са 4842.7 млн. евро (8.2% от БВП). Те се повишават с 239.8 млн. евро (5.2%) спрямо края на 2018 г. (4602.9 млн. евро, 8.2% от БВП). Дългът на сектор Банки нараства със 174.7 млн. евро (3.7%) спрямо октомври 2018 г. (4668 млн. евро, 8.3% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 10 764.3 млн. евро (18.2% от БВП). Те нарастват с 302.1 млн. евро (2.9%) спрямо края на 2018 г. (10 462.2 млн. евро, 18.7% от БВП). Дългът на сектора намалява с 222.9 млн. евро (2%) спрямо октомври 2018 г. (10 987.1 млн. евро, 19.6% от БВП).

В края на октомври 2019 г. вътрешнофирменото кредитиране е 13 462 млн. евро (22.8% от БВП), което е с 912 млн. евро (7.3%) повече в сравнение с края на 2018 г. (12 549.9 млн. евро, 22.4% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране нараства с 335 млн. евро (2.6%) спрямо октомври 2018 г. (13 127 млн. евро, 23.4% от БВП).

През януари – октомври 2019 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 5237.5 млн. евро (8.9% от БВП), при 5018.5 млн. евро (8.9% от БВП) за януари – октомври 2018 г. От тях 266.1 млн. евро (5.1% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 1485.1 млн. евро (28.4% от общия размер) за сектор Банки, 863.2 млн. евро (16.5%) за Други сектори, а 2623.1 млн. евро (50.1%) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари – октомври 2019 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3910.3 млн. евро (6.6% от БВП) при 4842.4 млн. евро (8.6% от БВП) за януари – октомври 2018 г.

Нетният външен дълг в края на октомври 2019 г. е отрицателен в размер на 1724.3 млн. евро (2.9% от БВП), като нараства с 314.1 млн. евро (15.4%) спрямо края на 2018 г. (отрицателна стойност от 2038.4 млн. евро, 3.6% от БВП). Повишението се дължи на по-голямото увеличение на брутния външен дълг (с 1313.7 млн. евро, 4%) в сравнение с нарастването на брутните външни активи (с 999.6 млн. евро, 2.8%). Нетният външен дълг намалява с 917.6 млн. евро спрямо октомври 2018 г. (отрицателна стойност от 806.7 млн. евро).

още по темата
още от Банки