нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Fitch повиши до инвестиционен рейтинга на УниКредит Булбанк

Международната рейтингова агенция Fitch оцени с инвестиционен рейтинг от BBB- със стабилна перспектива УниКредит Булбанк. Със сегашното увеличение, УниКредит Булбанк за първи изравнява рейтинговата си оценка с тази на групата на УниКредит.

„Изравняването на рейтинговата оценка отразява нашето виждане за подкрепата, на която УниКредит Булбанк може да разчита от групата, както и това, че с влизането на България в Европейския банков съюз, групата и дъщерното дружество споделят един регулатор“, посочват в прес съобщението си анализаторите от Fitch.

За повишаване на рейтинговата оценка на УниКредит Булбанк допринасят и високите капиталови коефициенти, значителните буфери над регулаторния минимум, консервативния подход по отношение управлението на риска и устойчивото генериране на капитал.

 

още от Банки