нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Новата гаранционна програма COSME COVID-19 – успешното прилагане в подкрепа на бизнеса от ОББ

Снимка: ОББ

За да гарантира ефективен отговор за стабилизиране на икономическите и социални щети, предизвикани от кризата с COVID-19, Европейската комисия взе решение да започне работа по план за възвръщане към нормалността на Европа като създаде фонд за възстановяване на последиците от кризата. Усилията за подкрепа на гражданите, бизнеса и държавите членки са насочени в три основни направления. Първото е свързано с възстановяването на държавите членки при опазване здравето на хората и подкрепа на болниците и медицинските работници. Втората посока дава тласък на икономиката и цели подпомагане на частните инвестиции за укрепване на програмата “InvestEU”, създаване на инструменти за стратегически инвестиции, подпомагане на ключови сектори, както и откриване на нови работни места и справяне с безработицата. Третото направление е насочено към подкрепа на ключови програми за бъдещи кризи и подсилване на научите изследвани и иновации.

По време на извънредното положение, като част от въведените мерки за възстановяване на икономиката и стимулиране развитието на българския бизнес, стартира предлагането на новата гаранционна програма COSME COVID-19, предоставена от Европейският инвестиционен фонд. Мярката е насочена към подпомагане на микро, малки и средни предприятия във връзка с финансовите последици, причинени от COVID-19.

ОББ e първата българска банка, която успешно и с огромен интензитет предлага новата гаранционна програма COSME COVID-19. Банката има над 20 годишен опит в предлагането на такива програми. Този опит е и в основата на успеха при кандидатстването и в одобрението на ОББ като една от първите 15 банки в ЕС, които получават достъп до тази програма. 

COSME COVID-19 е продължение на успешното сътрудничество на ОББ с ЕИФ в подкрепа развитието на българския бизнес като това ще позволи на ОББ да предлага оборотно финансиране при преференциални условия за предприятията, които имат нужда, без формални изисквания за доказване на влиянието на COVID-19 върху бизнеса им. Условията за участие са максимално облекчени с цел повече предприятия да могат да се възползват от мярката като консултирането относно формалните изисквани е напълно безплатно. Поради противоепидемичните мерки информацията е поместена и на сайта на банката като е достъпна и опцията за онлайн запитвания с цел по-голяма оперативност.

245 млн. лв. е общата стойност на кредитите, които ОББ ще даде в подкрепа на малки и средни предприятия по програмата на Европейския инвестиционен фонд. По нея безплатно ще бъдат гарантирани 80% от размера на кредитите, банковите гаранции и общите лимити за оборотни средства и издаване на банкови гаранции в лева и евро. Максималният размер на кредита е 150 хил. евро, а финансирането е за срок от една до пет години с възможност за удължаване до 10 години. Програмата ще бъде отворена до края на 2020 година.

Към този момент ОББ има сключени 18 кредита с гаранционен продукт COSME COVID-19 с общ размер от приблизително 2.4 млн. лева и още 70 одобрени сделки за над 3.9 млн. лв.

още от Банки