нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Печалбата на банките в България се понижи с 64%

Банковият сектор в България е отчел нетна печалба от 219 млн. лв. през второто тримесечие на годината, което представлява спад от 64% на годишна база. Влияние върху финансовия резултат оказват забавянето на кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисионни, ниските лихвени проценти и извършените разходи за обезценка, управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл, както и някои еднократни ефекти, се казва в редовния анализ на Асоциацията на банките в България. За първите шест месеца финансовите институции са генерирали печалба от 512 млн. лв., което представлява 44% спад на годишна база.

В края на второто тримесечие пазарният дял на петте най-големи банки у нас – Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банка, Пощенска банка и Първа инвестиционна банка – нараства от 61% на 66%, като основната причина за това е формалното приключване на вливането на Сосиете Женерал Експресбанк в Банка ДСК.

Депозитите формират 93% от общата сума на пасивите на банковата система, които възлизат на 100,5 млрд. лв. Активите на банките у нас представляват 115 млрд. лв., като 71 млрд. лв. от тях са кредити и вземания, 22,5 млрд. лв. са парични средства, а портфейлите с ценни книжа са на обща стойност 16,7 млрд. лв.   

От началото на пандемията до края на полугодието банките у нас отсрочиха вземания по кредити на обща стойност от над 8 млрд. лв. по схема, съгласувана с АББ и БНБ.

още от Банки