нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

22 български компании намериха място в класацията Кофас ЦИЕ Топ 500

22 български компании с общ оборот от 20 748 милиона евро и 816 милиона евро нетна печалба влизат в тринадесетата си годишна класация на Кофас за най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа – ЦИЕ Топ 500. Тази година анализът на оборота на най-големите в региона е повлиян от икономическата ситуация и приспособяването на бизнеса към новите пандемични условия. 

Българските компании, влизащи в класацията, са заети предимно в химическата, петролната и фармацевтичната промишленост, наред с финансови, информационни и телекомуникационни услуги.

"Присъствието на българските компании в класацията ЦИЕ Топ 500 е задоволително и тази година – нареждаме се на 7-мо място в общата класация по държави, а броят предприятия в класациите е по-висок от миналата година (22 срещу 18). Впечатляващо е представянето на БиЕй Глас (BA Glass Bulgaria), водещ производител на стъклен амбалаж. Компанията направи скок от 198 пункта нагоре с 59% повишаване на оборота за 2020 г. Дори и предприятието да не е с българска собственост, инвестициите, които прави тук, са значими за развитието на сектора", коментира Пламен Димитров, управител на Кофас България.

Икономиките от ЦИЕ успяват да се адаптират към кризисната ситуация, но тази тенденция е застрашена от глобалната и европейската перспектива. Според експертите по кредитно застраховане съществуват множество рискове – 500-те най-големи компании в региона са изправени пред спад в приходите и още по-рязко понижаване на печалбите от 2020 г. Оборотът им се е понижил с 3,3% до 667 милиарда евро.

"Средният оборот се сви до 1,333 милиона евро в сравнение с 1,378 милиона евро през изминалата година – това показва мащабното въздействие върху региона, но също и неговата устойчивост и потенциал за растеж", сподели Ярослав Яворски, главен изпълнителен директор на Кофас за Централна и Източна Европа.

За пореден път Полша заема първо място в класацията и по двата критерия – компании и държави. Въпреки че пандемията е засегнала полските компании, те продължават да бъдат най-големите в региона със среден оборот от 1,6 милиарда евро. Общите им приходи намаляват с 0,1%, достигайки 258,2 милиарда евро през 2020г., докато нетните печалби са намалели с 20,6%. Полша е икономически най-разнообразната страна в региона на ЦИЕ, като най-добре развиващите се са химическата и фармацевтичната промишленост, наред с производството на горива и пластмаса.

Второ място в класацията заема Чехия с 15,4% от всички компании в региона, представена от общо 77 предприятия с общ оборот от 102 милиарда евро. Автомобилният и транспортният сектор са най-големите в страната с оборот от 35,5 милиарда евро (34,8%).

На трето място е Унгария (13,6%), която е представена от 68 водещи компании в целия регион (5 по-малко от предходната година). Оборотът на унгарските компании е намалял сравнително леко (с 1,1%), но загубата на нетни печалби е достигнала 49,6%. Най-добре развиващите се сектори в държавата са автомобилният и транспортният, които доминират на пазара както с оборот (22,7%), така и с брой компании (23,5%).

Трите най-големи сектора, добре познати от предишната класация, все още са водещи и генерират почти 54% от общите приходи. Тази година първо място заемат химическата индустрия, горивата, пластмасовата промишленост и фармацията. Автомобилният и транспортният сектор са на второ място с 84 компании (16,8%, т.е. 5 по-малко от преди). Приходите от тях намаляват (-9,7%), заедно с нетните печалби (-61,3%). Поради ограниченията на COVID-19 и по-специално недостига на полупроводници, продажбата на нови превозни средства е намаляла с 13,8% в световен мащаб, като в Европа се усеща спад от 20,2%. Независимо от това, автомобилостроенето остава конкурентоспособно в региона на ЦИЕ благодарение на различни инвестиции от предишни години. На трето място е неспециализираният сектор, представен от 70 компании (3 по-малко от предходната година).

Според Ярослав Яворски "растежът в ЦИЕ е подбуден от потреблението на домакинствата, което започна да се възстановява през втората половина на 2020 г. благодарение на доброто състояние на пазара на труда. Увеличението на заплатите на служителите и недостигът на работна ръка бързо се завърнаха, оказвайки натиск върху маржовете. При все това оборотът на най-големите предприятия в отрасъла нарасна до 102 млрд. евро (+9,6 %; най-високото увеличение сред всички сектори), а компаниите успяха да регистрират и по-високи нетни печалби, макар и сравнително скромни (+2,7 %)".  

Публикуваме списък на първите 100 компании от тринадесетата годишна класация на Кофас за най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа – ЦИЕ Топ 500. 

 

 

още по темата
още от Бизнес