Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

А1 запазва стабилен ръст на всички основни показатели

А1 продължава да бележи ръст във финансовите си показатели и през второто тримесечие на 2019 г., като запазва позитивната тенденция от последните три години. Приходите от мобилни и фиксирани услуги се увеличават със 7,5% до 93,4 млн. евро спрямо същия период за 2018 г., а общите приходи растат с 4% и достигат 115,4 млн. евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 45,1 млн. евро, регистрирайки ръст от 9,3% на годишна база.

Ръстът на приходите от услуги се дължи основно на фиксирания бизнес, който расте с 14,4% до 28,9 млн. евро. Основните причини за това са големият брой ICT проекти за бизнес клиенти, откриването на нов високотехнологичен дейта център на A1 в София и реализираните IoT проекти в български общини и големи компании. А1 продължава да генерира високи приходи и от повишеното качество на телевизионното съдържание и от каналите MAX Sport. В резултат на тези усилия средният приход от фиксирана линия (ARPL) продължава да бележи ръст на годишна база – с 5,6% до 13,2 евро, а броят на клиентите на фиксирани услуги се увеличава с 2,5% до 1,040,500.

Мобилният бизнес също запазва позитивния тренд с ръст от 4,6% до 64,5 млн. евро благодарение на увеличения брой на бизнес абонатите и повишените усилия за запазване на клиенти на частния сегмент чрез специални пакетни оферти. Стабилните резултати на мобилните услуги в бизнеса и при крайните клиенти резултира в ръст на средния приход от абонат (ARPU) от 8,2% до 5,6 евро.

(в млн. ЕВРО)

Q2 2019

Q2 2018

Q2 +/- %

 

H1 2019

 

H1 2018

H1 +/- %

Приходи

115.4

111.0

4.0%

226.5

218.0

3.9%

Приходи от услуги

93.4

86.9

7.5%

182.9

170.9

7.0%

Приходи от мобилни услуги

64.5

61.6

4.6%

126.3

121.2

4.2%

Приходи от фиксирани услуги

28.9

25.3

14.4%

56.6

49.7

13.9%

Приходи от оборудване

20.7

21.5

-4%

40.7

42.9

-5.3%

Други приходи

1.3

2.5

-49.0%

2.9

4.1

-28.5%

Печалба (EBITDA)

45.1

41.2

9.3%

87.9

77.6

13.3%

Среден приход от абонат (ARPU)

5.6

5.2

8.2%

5.5

5.1

7.6%

Среден приход от фиксирана линия (ARPL)

13.2

12.5

5.3%

13.0

12.3

5.9%

Клиенти на мобилни услуги (в хиляди)

3,836.8

3,973.5

-3.4%

3,836.8

3,973.5

-3.4%

Клиенти на фиксирани услуги (в хиляди)

1,040.5

1,014.7

2.5%

1,040.5

1,014.7

2.5%

Първо полугодие на 2019-а

През първата половина на 2019 г. приходите от услуги нарастват със 7% до 182,9 млн. евро благодарение на ръста на фиксираните услуги и на мобилните услуги. Добрите резултати, които фиксираните услуги отчитат от началото на годината, са в резултат от персонализираните корпоративни решения и допълнителното ексклузивно спортно съдържание, което А1 предлага. За същия период мобилните услуги на компанията отчитат добри резултати и в двата сегмента – корпоративни и частни клиенти – следвайки положителна тенденция при средния приход от абонат.

Разходите на компанията през първото полугодие на 2019 г. намаляват вследствие на намалените разходи за оборудване, устройства и реклама, които успяват да компенсират повишените инвестиции в персонал и телевизионно съдържание. Вследствие на тези фактори А1 отбелязва солиден ръст на печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация EBITDA от 13.3% до 87,9 млн. евро за първите шест месеца на годината.

 

 

 

 

още от Бизнес
11
Сряда
Декември