Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Аутсорсинг индустрията у нас ще генерира 4,2% БВП през 2020 г.

102

Shutterstock

През 2016 г. аутсорсинг индустрията е допринесла за формирането на 3,6 на сто от БВП на България, което е 1,5 млрд. евро. Очакванията са до 2020 г. оборотът му да се увеличи до 2,5 млрд. евро или 4,2 на сто като дял от икономиката. Тези данни изнесоха на пресконференция в БТА днес от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и Българската аутсорсинг асоциация (БАА).

„Индустрията е сред водещите данъкоплатци в България с дял през 2016 г. от 1,5 от всички данъци, платени в икономиката. Компаниите харчат средно 0,9 на сто от оперативните си приходи за данъци”, посочи Пламен Цеков, член на УС на Българската аутсорсинг асоциация.

Той каза още, че аутсорсинг индустрията генерира 6,5 на сто от общите разходи за заплати и представлява 5 процента от всички социално осигурителни вноски, платени в икономиката през 2016 г., а през следващите 4 години се очаква тези показатели да се удвоят.

Заетите в индустрията са близо 48 хил. служители до преди година, а до 2020 г. очакванията са броят на служителите на пълно работно време да надхвърли 62 500 души.

„Към момента 80 на сто от индустрията работи на територията на София, но се подготвят още три центъра - в Пловдив, Варна и Бургас”, каза Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. Очакваният оборот до 2020 г. от този бизнес е 2,5 млрд. лева.

Според Данаилов делът на ИТ и софтуерните специалисти и заетите в аутсорсинга на бизнес процесите постепенно намалява, поради припокриването на дейности, извършвани от компаниите. Наблюдавала се и специализация на пазара в областта на аутсорсинга на финансови и счетоводни услуги или такива по управлението на човешки ресурси.

Проучванията сред 389 компании на бизнес процеси и аутсорсинг на информационни технологии водят до заключението, че аутсорсингът е печеливш сектор, но основен проблем и при него е недостигът на квалифициран персонал, който да поеме по-сложни и комплексни проекти, с повече специализация и добавена стойност. За сега основно в аутсорсинг компаниите работят българи - над 70 на сто, за сметка на чужденците - около 10-15 на сто. При заплащането няма дискриминация, казаха специалистите.

„Българската аутсорсинг асоциация обединява компании от всички свери на аутсорсинг индустрията, а целите й са да утвърди Българи като водеща световна аутсорсинг дестинация и предпочитан надежден партньор”, каза Пламен Цеков.

още от Бизнес
13
Четвъртък
Декември