Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Бизнес климатът се влошава през февруари

Снимка: Shutterstock

Общият показател на бизнес климата намалява с 0,8 пункта през февруари 2020 г. спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Спадът се случва за първи път от октомври 2019 г., когато пък беше регистрирано най-ниско ниво от началото на 2018 г. В началото на 2020 г. показателят отбеляза повишение с 1,4 пункта.

Съставният показател "бизнес климатът в промишлеността" запазва равнището си от януари. Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като леко понижена, като и очакванията им за дейността през следващите три месеца се влошават. Основните фактори, затрудняващи предприятията, остават недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

В строителството бизнес климатът се покачва с 0,5 пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни, което според тях ще доведе до допълнително наемане на персонал. Недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да бъдат най-сериозните пречки за бизнеса, като през последния месец се отчита засилване на негативното влияние на втория фактор. Относно продажните цени анкетата регистрира намерения за известно повишение, макар преобладаващата част от мениджърите да очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се понижава с 0,6 пункта, което се дължи на изместване на оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията от „добро“ към„задоволително“ (нормално за сезона). Същевременно обаче прогнозите им за бизнес състоянието през следващите шест месеца са по-благоприятни, като и в очакванията им за обема на продажбите през следващите три месеца се регистрира подобрение. Основните затруднения за развитието на дейността остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени очакванията на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

В сектора на услугите бизнес климатът през февруари спада с 3,6 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-резервирани са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Конкуренцията в бранша продължава да е най-сериозният проблем за бизнеса. На второ и трето място са факторите „несигурна икономическа среда“ и „недостиг на работна сила“. По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца

още от Бизнес