Българската икономика нарасна с 0,4% на годишна база през третото тримесечие

Българската икономика нарасна с 0,4% на годишна база през третото тримесечие

Българската икономика нарасна с 0,4% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на предходната година, сочат сезонни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо второто тримесечие на годината ръстът на брутния вътрешен продукт за периода август - септември е 0,9%.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 35 577,2 млн. лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. е 30 652,5 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 74,9%, което в стойностно изражение възлиза на 26 633,2 млн. лева. През третото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 7235,8 млн. лв. и заема 20,3 % относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното брутната добавена стойност нараства с 1,7%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2021 г., причина за регистрирания икономически ръст по сезонни данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,8%.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година по сезонни данни брутната добавена стойност нараства с 0,3%.

Крайното потребление регистрира ръст от 5,1%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонни данни.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 12,5%, а вносът на стоки и услуги нараства с 11,1%.


 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ