нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Износът ни към ЕС отбелязва спад от 18% през май

Негативната тенденция износът на България към ЕС да се понижава е започнала да отслабва. През май тази година българският бизнес е изнесъл за страните от ЕС стоки и услуги за 2,5 млрд. лв., което представлява спад от 18% в сравнение със същия месец на миналата година, показват последните данни на НСИ. При въвеждане на мерките срещу COVID-19 търговията понесе силен удар, като през март понижението на износа ни за ЕС възлизаше на 9% на годишна база, а през април – цели 20%. 

За целия петмесечен период януари - май 2020 г. износът на стоки от България за Европейския съюз намалява със 7.7 на сто в сравнение със същия период на 2019 г. Той е в размер на 14,2 млрд. лв.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.9 на сто от износа за държавите - членки на ЕС.

Най-голям спад има за петмесечния период има в износа към Португалия (-44%), Словения (-33%), Естония (-31%), Италия (-21%). За сметка на това експортът към Германия се увеличава с 3%

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - май 2020 г. спада с 13.1 на сто в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 14 275.6 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През май 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 28% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,5 млрд. лева.

още от Бизнес