Затвори

БТПП предлага промени в изискванията за подкрепа за средни предприятия

Снимка: Shutterstock

Българската търговскопромишлена палата /БТПП/ смята, че трябва да бъдат променени две основни изисквания в обявената за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". От палатата вече са изпратили становището си до министерството на икономиката, аргументирайки се, че така щяла да се даде възможност за осигуряването на оперативен капитал и реална подкрепа на повече средни предприятия.

Според БТПП критерият за допустимост, определящ минималния оборот за последната приключила финансова година от 3 млн. лева, е в пъти по-висок от изискванията по всички инвестиционни процедури през настоящия и изминалия програмни периоди, при които се е изисквало 3 млн. лева общо за последните три финансови години. С това изискване, според БТПП, от възможността да получат финансова помощ ще бъдат изключени малките средни компании с персонал малко над 50 човека, които нямат високи маржове на печалба и вероятно са най-засегнати от кризата, както и малките компании, които поради свързаност стават с категория на средни компании.

Затова Търговско-промишлената палата предлага изискването за минимален годишен оборот от 3 млн. лв. да се намали на 1.5 млн. лв., което е достатъчно за помощ за ликвидност по настоящата процедура.

БТПП подкрепя заложените минимални и максимални абсолютни стойности на безвъзмездна финансова помощ по процедурата в интервала 30 000 - 100 000 лева, като смята, че допълнителното изискване това да е максимум 1% от оборота е много голямо ограничение и не би имало реален ефект за компаниите.

Ето защо Палатата предлага допълнителното изискване за максимален процент от нетните приходи от продажби да се повиши на 2 процента, като се запази маржът на гранта и неговите минимална и максимална стойност.
 

 

още по темата
още от Бизнес