Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

"Еврохолд" внесе в КЗК документите за придобиване на ЧЕЗ

Снимка: "Еврохолд"

"Еврохолд" вече е внесла документи в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) във връзка с подписания договор за придобиване на активите на чешката CEZ Group в България, съобщиха от компанията.

Холдингът сключи договор с чешкото дружество на 20 юни т.г. Стойността на сделката е €335 милиона, като тя ще бъде финансирана със собствен и заемен капитал от чуждестранни банки.

Междувременно бизнес групата отчита увеличаване на приходите и подобряване на оперативната рентабилност  за първото полугодие на 2019 година. Общите приходи растат с 31 процента до над 786 милиона лева. Оперативната печалба (EBITDA) на компанията се увеличава с 4% спрямо първите шест месеца на 2018 г. до 20.1 млн. лв. Активите на дружеството към юни 2019 г. достигат почти 1.5 млрд. лв., около 5% повече спрямо края на миналата година.

Най-голям принос за ръста има застрахователния бизнес на холдинга в Югоизточна Европа. Приходите на "Евроинс Иншурънс Груп" се увеличават с над 43% за година до почти 657 млн. лв. Приходите от застрахователни премии на самата ЕИГ се повишават с над 37% спрямо първите шест месеца на 2018 г. до 410.8 млн. лв. Почти всички ключови дъщерни дружества на ЕИГ регистрират солиден годишен ръст на премийния си приход, в това число специализираните в общото застраховане поделения на компанията в България (47%), Русия (11%) и Северна Македония (29%).

Силен годишен ръст на приходите си от застрахователни премии реализират и най-новите компании, придобити от българския застрахователен холдинг (през 2018 г.) - украинската ЕТI, специализирана в туристически застраховки (75%) и Eвроинс Грузия (35%).

Оперативната печалба на "Еврохолд" от застрахователната дейност превишава 14 млн. лв. за първото полугодие спрямо 13.7 млн. лв. за сравнимия период на 2018 

Лизинговият бизнес на "Еврохолд", опериращ под бранда "Евролийз Груп" ЕАД, също подобрява резултатите си. Оперативната печалба от този сегмент расте с 25% за година до 3.4 млн. лв. при 5% годишен ръст на приходите до 12.9 млн. лв. Нетната печалба на холдинга от сегмента нараства повече от 4 пъти до 468 хил. лв.

Автомобилният бизнес на "Еврохолд", опериращ под бранда "Авто Юнион" АД, регистрира 10% по-ниски приходи спрямо предходния период до 118.4 млн. лв., съпътствано от 8% спад на оперативната печалба в сегмента до 2.8 млн. лв.

още от Бизнес
21
Четвъртък
Ноември