нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Имотният сектор у нас страда от липса на чужди капитали

Shutterstock

Имотният сектор у нас страда от липса на чуждестранни инвестиции, показват данните на БНБ. За първите 8 месеца на годината нетният поток на инвестициите на чуждестранни лица в недвижима собственост в България е отрицателен. Той възлиза на 0,2 млн. евро, което означава, че много повече чужденци са излизали от инвестициите си в имоти у нас. За сравнение през миналата година сумата не е била много голяма, но поне е била положителна и е възлизала на 2,9 млн. евро, сочат данните на БНБ.

Общото ниво на чуждестранните инвестиции в България за първите седем месеца на годината са били 1,4 млрд. евро, показват данните на БНБ. Това е с цели 54% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Най-голямата положителна разлика е при обемите на инвестиран дялов капитал. Ако през  миналата година в периода януари – юли сумата на инвестирания дялов капитал е била отрицателна на стойност -483 млн. евро, то през същия период на тази година салдото е положително и възлиза на 118 млн. евро. Става дума основно за извършени апортни вноски от нерезиденти към капитала на български дружества или плащания по други сделки.

При реинвестираната  печалба има ръст, възлизащ на 36% до общо 332 млн. евро.

Инвестициите, направени под формата на дългови инструменти намаляват. През миналата година са били 1,2 млрд. евро, докато през 2020 г. се понижават с 17% до 957 млн. евро.

Оказва се, че огромната част от инвестициите тази година не идват от традиционните държави. От Нидерландия са дошли 67 млн. евро, от Русия 122 млн. евро, от Ирландия 76 млн. евро, а граждани на Швейцария са изтеглили инвестиции у нас на стойност 112 млн. евро. Останалите 787 млн. евро инвестиции у нас са дошли от страни, класифицирани от БНБ като „други“.

още от Бизнес