Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Искат работодателите да бъдат задължени да обявяват свободните работни в Бюрата по труда

100

Shutterstock

КТ "Подкрепа" предлага работодателите да бъдат задължени да обявяват свободните работни места в техните компании и в Бюрата по труда. Това е едно от предложенията, отразени в становище на синдиката за националните приоритети като част от 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права. Становището е публикувано във Фейсбук страницата на КТ "Подкрепа".

Според синдиката по този начин ще се оформи единна база данни, която ще даде възможност за обективна оценка на нуждите и реалностите на трудовия пазар; безработните ще имат допълнителен мотив да се регистрират; работодателите ще оповестяват условията и заплащането, което предлагат.

КТ "Подкрепа" иска да се засили ролята на инспекциите по труда. Според синдиката необходим е по-креативен подход, който да позволява внедряването на "тайни служители" в компаниите.

Синдикатът предлага усилията за по-нататъшно огъвкавяване на трудовите договори да се ограничат до професиите, в които работещите имат по-голяма преговорна сила, в секторите с трудови възнаграждения над средното за страната. Единственият резултат от прилагането на тези договори в останалите случаи е по-голяма експлоатация на работещите, основно чрез заплахи от уволнение и съкращение, допълват от КТ "Подкрепа".

Синдикатът подчертава, че по оценки на Международната организация на труда, трудовото законодателство в България е второто по гъвкавост след това на Полша. В този смисъл не се налагат каквито и да било промени в трудовото ни законодателство в тази посока, допълват от КТ "Подкрепа".

Според Конфедерацията многократно възникващата безработица е резултат и от гъвкавите трудови договори. Активната подкрепа на заетостта трябва да става чрез разкриване на качествени работни места, всичко останало са палиативни мерки, които заобикалят реалната причина за безработицата и не помагат за решаването на проблема, заявяват от КТ "Подкрепа".

По отношение на приоритета за равенство между половете и равновесие между професионалния и личния живот, от синдиката отбелязват, че в България продължителността на майчинството е удовлетворителна.

Проблемът е в липсата на възможности за отглеждане на детето след като приключи отпускът. Според синдиката това е и една от причините работодателите да избягват да наемат жени, които се очаква да решат в обозримо бъдеще да имат деца.

КТ "Подкрепа" смята, че равенството на половете и увеличаване на шансовете за трудова заетост предполагат разкриване на общински и държавни заведения за деца, които са достъпни и безплатни за семействата.

още от Бизнес