Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

НСИ ревизира нагоре БВП за третото тримесечие на 2018 г.

140

Shutterstock

Националният статистически институт (НСИ) ревизира нагоре БВП за третото тримесечие на 2018 г. Според експресните данни, обявени в средата на ноември, икономиката на България е нараснала с 0,5% на тримесечна база и с 3% на годишна база.

Сезонно изгладените данни на БВП, обявени от НСИ днес, показват 0,7 растеж през третото тримесечие на 2018 г. спрямо предходното тримесечие. През третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година ръстът на БВП е 3,1%.

 По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 29,822 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 236 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.68233 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 17,726 млрд. долара и съответно на 2 518 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 15,248 млрд. евро, като на човек от населението се падат 2 166 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 26,116 млрд. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0,8 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 7,2%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,9 процентни пункта до 27,6%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 65,2% при 63,5% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2018 г. се изразходват 69,9% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17,4% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2018 г. брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,7%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2018 г. крайното потребление нараства с 1,4%, а бруто образуването в основен капитал намалява с 1,5% спрямо предходното тримесечие. Вносът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0,8%, докато износът на стоки и услуги се увеличава с 1,7%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3%. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Операции с недвижими имоти – 21,6%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 5,2%, Финансови и застрахователни дейности – 5,1%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 3,7%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 2,7%.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното потребление - с ръст от 7,7%, бруто образуването на основен капитал - с ръст от 7% и колективното потребление на държавното управление - с ръст от 3,6%. Износът на стоки и услуги намалява с 3.6%, докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 4%.

още по темата
още от Бизнес
24
Петък
Май