нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Общините регистрират излишъци въпреки кризата

Снимка: Мениджър нюз

Приходите и разходите на българските общини намаляват драстично за периода на кризата с коронавируса. Повечето общини обаче не се нуждаят от държавно подпомагане, тъй като приключват периода на кризата с излишъци в бюджетите си, въпреки спадовете. Това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов, предаде БГНЕС.

Към 30 април се отчита значителен спад в приходите на общините в сравнение със същия период на предходната година. Средствата, събрани от данъка върху недвижимите имоти, са по-малко със 75,7 милиона лева; с 42,2% милиона по-малко са парите, събрани от данъка върху превозните средства, а неплащането на таксата за битови отпадъци е спаднало с 95,4 милиона лева на годишна база, пояснява Горанов.

Финансовият министър отбеляза, че срокът за ползване на 5% отстъпка при предсрочно плащане на данъците за недвижими имоти и превозни средства е удължен от края на април до края на юни Това е изместило традиционния силен месец за събиране на средства в общинските бюджети от април на юни. Очаква се липсите в общинските бюджети да бъдат компенсирани с плащането на данъците.

По време на извънредното положение намаляват и разходите на общините. На годишна база към 30 април спадът е с 68 милиона лева, от които 17 млн.са за издръжката на такива дейности. Същевременно, към същия период се отчита намаление на просрочените задължения по общинските бюджети в сравнение с края на 2019 г. с 27,2 млн. лв., в т.ч. намаление с 26,4 млн. лв. в местни дейности.

Това означава, че въпреки спадовете на приходите и разходите към 30 април за същия период общините приключват с положително бюджетно салдо (излишък) в размер на 338,7 млн. лв., в т.ч. 115,4 млн. лв. излишък в местни дейности и 223,2 млн. лв. излишък в делегираните от държавата дейности и дофинансирането им. Извън посочения излишък, който е само за първите четири месеца на настоящата година, общините приключиха с наличности от 991,4 млн. лв. бюджетната 2019 г.

На базата на тези резултати от финансовото министерство не смятат, че има причина да бъдат предоставяни финансови компенсации за общинските бюджети от държавата.

още от Бизнес