нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

„Клас Олио“ сменя собственика си

Guiliver/Getty images

Комисията за защита на конкуренцията е одобрила с бързо решение сделката по придобиването на производителя на сурови и рафинирани масла „Клас Олио“ от „Меджик Флейм“. Последната произвежда и търгува с продукти, производни от преработката на слънчоглед. През 2018 г. „Меджик Флейм“ е имала 88 млн. лв. приходи от основна дейност и публикува 3,6 млн. лв. чиста печалба. Компанията е собственост на Едуард Багдасарян и има собствен капитал от 3 млн. лв., показва справка в Търговския регистър. Дружеството доставя продукцията си на територията на България, Англия, Америка, Австрия, Испания, Полша, Германия, Португалия, Холандия, Дания и Швеция.

„Клас Олио“, която е собственост на Мертгюн Йълдъз е имала 65 млн. лв. приходи през 2017 г. и печалба от 27 хил. лв. Към сделката за придобиване е включена и дъщерната компания „Кабакум груп – импорт експорт“, която осъществява международната търговия на „Клас Олио“.

„Меджик Флейм“ има дял до 5% на пазара на натрошено слънчогледово семе, а „Клас Олио“ – 10-20%, като то не е основна суровина за производството, посочва се още в анализа на КЗК. Комисията констатира, че има хоризонтално припокриване на дейността на двете дружества на пазара на екобрикети, на който делът им обаче е в рамките на 5%. На съответните пазари, на които извършват дейност участниците в концентрацията, не са налице изисквания от административно-правен характер (лицензии и регистрации) и оперират множество международни и местни конкуренти. С оглед на това КЗК счита, че бариерите за навлизане са преодолими, допълват от КЗК.

още от Бизнес