нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

От утре автобусните превозвачи могат да кандидатстват за финансова подкрепа

Снимка: Shutterstock

От утре автобусните превозвачи ще имат възможност да кандидатстват по мярката за финансова подкрепа. Осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози е по процедура чрез директно предоставяне с цел преодоляване на икономическите последствия от COVID-19. 

Минималният размер на средствата, които ще се отпускат е 3000 лв., а максималният е 450 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, като разпределянето ще бъде на база оборотите на фирмите. Крайният срок за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 10 ноември, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Фирмите могат да се запознаят с пакета документи от интернет страницата на министерството https://www.mtitc.government.bg/bg/category/225/dokumenti-po-myarkata-za-nansova-podkrepa-na-avtobusnite-prevozvachi 

Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg в ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

още от Бизнес