нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Подпис с един клик

Георги Димитров е член на Съвета на директорите на „Евротръст Технолоджис“ АД. Професор по право и информационни технологии. Преподавател е във водещи български университети. В момента е регионален представител за България на Международната асоциация по право на информационните и комуникационните технологии. Снимка: Личен архив

Evrotrust* има амбицията да направи приложението си за законно е-подписване и е-идентификация чрез смартфон достъпно за целия свят, казва проф. д-р Георги Димитров, член на Съвета на директорите на „Евротръст Технолоджис“ АД. Доставчикът предлага три безплатни е-идентификации годишно за всеки гражданин, а след това той може да избере безсрочен или пакет с 5 идентификации месечно на достъпни цени

 

- Защо Evrotrust избра за свой фокус е-идентификацията?

- Е-идентификацията е ключова за дигиталната трансформация на бизнеса и институциите. Без нея не може да има е-правителство и е-бизнес. Разработеното от нас приложение е уникално в глобален мащаб като функционалност и позволява законно е-подписване и е-идентификация директно от смартфона с един клик. Отдалечената е-идентификация на „Евротръст“ почива върху използване на 86 биометрични точки възраст и пол. Информацията се обработва с използване на елементи на изкуствен интелект. За разлика от останалите доставчици услугата може да бъде използвана без специфични знания и умения – директно от смартфона.

- Кои са вашите клиенти и на кои пазари работите?

- Повечето големи организации, които работят с голям брой потребители – банки, лизингови компании, пенсионните дружества, телекоми, министерства, общини, Агенцията по вписванията. Приложението Evrotrust се ползва вече от над 100 хил. души, от пролетта насам регистрираме трицифрени ръстове на регистрациите. Covid-19 ускори дигитализацията на бизнеса, институциите и обществото и повлия положително на нашия бизнес. Вече работим в Унгария, където имаме хиляди потребители, услугата стартира до месец в Северна Македония, Албания и Австрия.

- Какви са ползите за бизнеса и за крайния потребител?

- Колкото по-дигитален става един бизнес, толкова по-малки са разходите му. Дигитализацията е фактор за повишаване на конкурентоспособността. Една административна услуга „яде“ над 700 хил. човекочаса кухо време, за да могат хората да я заявят и да получат резултата от нея. Чрез е-услуги се съкращава време за общуване с администрацията. Времето на обществото се инвестира в създаване на стоки и услуги и в повишаване на БВП. Нещо повече, днес в условията на пандемия дигиталните услуги буквално спасяват човешки животи.  

- Как успяхте да спечелите доверието на ЕК, която призна вашето приложение за едно от седемте универсални решения за е-идентификация в ЕС?

- ЕК ни покани да представим технологията. Комисията остана впечатлена и ни съобщи, че ще ни препоръча в целия ЕС, като ни посвети специална секция на сайта си. Затова имаме амбиция да направим приложението достъпно за целия свят.

Еvrotrust е сертифицирана от френски независим проверяващ орган и е вписана в регистъра на ЕК на квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги.

Нашето приложение се отличава с уникалност и е съвместимо с Регламент 910/2014 на ЕС и Директива 2018/843 на ЕП за борба с прането на пари.

- Колко ще струва за бизнеса и за гражданите да разполагат с е-идентификация в смартфоните, заменящи необходимостта от легитимация чрез лични карти?

- За потребителите ще е безплатно, когато бизнесът е интегрирал приложението ни, защото разходите се поемат от компанията. Държавата тепърва следва да реши дали да поеме разхода в името на потребителя. Отделно ние предлагаме три безплатни е-идентификации за всеки гражданин в рамките на година. След това потребителят може да избере безсрочен пакет или такъв с пет идентификации месечно на много достъпни цени.

- Как оценявате развитието на България в е-идентификацията?

- За съжаление, България е на едно от последните места по дигитално развитие и дигитална конкурентоспособност в ЕС (индекс DESI). Тя е и от малкото страни, които не са нотифицирали национална схема за е-идентификация и не е изпълнила ангажимента си по Регламент 910/2014. Преценка на държавата е дали да признае частните схеми за национални и да обяви такива схеми пред ЕК. Така схемата става използваема за всички публични услуги. Това дава възможност на гражданите и на бизнеса да общуват с държавата изцяло електронно и да получават публични услуги напълно дигитално както от българските институции, така и трансгранично – за всички такива услуги в ЕС. Признаването на частните схеми ще осигури конкуренцията при предоставянето на услуги от е-иденти­­фикация и ще доведе до ниски цени и добро качество. 

►►►

 

*Evrotrust е регистриран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. Мисията на компанията е да направи боравенето с електронни документи лесно и достъпно. За потребителите това значи по-малко хартия, неяснота и загубено време. Услугата работи автоматизирано по всяко време на денонощието и навсякъде, лесно и бързо. Първоначалната идентификация отнема около минута и половина. След това се издава отдалечен квалифициран електронен подпис, с който по електронен път през мобилния телефон могат да се подписват документи, без да се ползва смарт-карта и четец.

►►►

Партньорство с Mastercard

В началото на миналата година Evrotrust и Mastercard обявиха партньорство, в рамките на което всеки притежател на кредитна или дебитна Mastercard Gold, Mastercard Platinum, Mastercard World, Mastercard World Elite и Mastercard Business независимо от банката издател можеше да получи 10 безплатни е-подписа от Evrotrust. Това ще позволи на доставчика да използва огромната мрежа на Маstercard за разширяване на пазарите, а на клиентите на партньора да използват приложението на Evrotrust.

 

Венцислав Савов. Интервюто е публикувано в бр.10/20 на списание „Мениджър“

още от Бизнес