Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Поемаме глобален ангажимент, който може да промени всичко

105

Йонуц Фаркаш, регионален мениджър за България, Албания, Македония и Косово на Schneider Electric

Снимка: Юлиян Донов

Стремежът за справяне с климатичните промени отключва огромен потенциал за бизнеса

Светът, в който живеем, се развива мълниеносно. Всичко се глобализира - от бизнеса до човешките взаимоотношения. Въпреки динамиката на заобикалящия ни свят и технологичните открития всеки ден човечеството сякаш оставя на заден план проблемите с околната среда. Климатичните промени вследствие на замърсяванията и вредните емисии, намаляването на природните ресурси като вода и храна не успяват да обединят обществото достатъчно силно, за да се предприемат общи действия, които да намерят решение на този проблем.

Надежда има и тя е в ръцете на бизнеса, който обединява сили, за да промени ситуацията. Бизнесът, който е основният двигател на промените в света от столетия, става проводник на активната промяна. Бавно, но сигурно компаниите правят съществени стъпки за промяна на мисленето и разбирането за този проблем. През декември 2017 г. именно представителите на корпоративния свят анонсираха две големи акции, с които се дава заявка, че начинът, по който живеем, ще се промени. В началото на декември 2017 г. ние, Schneider Electric, и още седем световни компании обявихме инвестицията си от 50 млн. евро във фонд The Livelihoods, който финансира проекти за борба с глобалното затопляне.

Сумата, събирана във фонда, има за цел да нарасне до 100 млн. евро в края на 2018 г. Средствата ще бъдат използвани да се намали въглеродният отпечатък на компании в няколко региона на света, като Африка, Азия и Южна Америка.

Освен тази глобална инициатива Schneider Electric поема още един съществен ангажимент. По време на срещата на върха One Planet Summit на 12 декември 2017 г. в Париж обявихме, че до 2030 г. ние като компания трябва да бъдем "неутрални" по отношение на производството на въглеродни емисии. Това означава, че количеството въглероден диоксид, спестено благодарение на решенията на Schneider Electric, ще бъде по-голямо от емисиите, произведени в резултат на дейността на цялата компания. Това е невероятно обещание, доказващо отговорността ни, но и ангажираността ни като компания с проблемите на планетата. За да се борим с промените в климата, ние сме се ангажирали да използваме своята позиция на лидер в енергийния мениджмънт и чрез нашите действия и заложени цели да стимулираме енергийната ефективност в пазарите, в които оперираме.

Компанията ни вече десетилетия заявява своята политика в посока на гарантиране на устойчивото бъдеще. Според корпоративната философия благодарение на общите усилия на всеки един от Schneider Electric може да се покаже на света, че бизнесът изпълнява обещанията си. Човешките умения, от друга страна, могат да разкрият възможностите на технологиите, които ще помогнат на хората да живеят в хармония с природата. Част от тази философия е и инициативата, свързана с енергийната бедност, стимулираща пестенето на енергия. В България Schneider Electric участва в програмата "Борба с енергийната бедност" от 2015 г. Тя има три основни направления: информиране и обучение на семействата с цел придобиване на навици за спестяване на енергията в дългосрочен план и инвестиция в социални и солидарни предприятия към по-добри условия на живот.

Стремежът за справяне с климатичните промени може да отключи огромен бизнес потенциал, като така освободи необходимите инвестиции, за да се постигне една широкообхватна и нисковъглеродна икономика. И да, това е напълно възможно.         

още от Бизнес