нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Работодатели предлагат план за замяна на въглищните централи до края на 2035 г.

Снимка: Shutterstock

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска спешно свикване на Националния икономически съвет, на който да бъдат обсъдени въпросите, които забавят внасянето на Плана за възстановяване и устойчивост, както и фиша за икономическа трансформация.

АИКБ настоява Националният икономически съвет спешно да обсъди предлаганата Програма за икономическа трансформацията в Националния план за възстановяване и устойчивост. Работодателите предлагат план за замяна на въглищните централи с крайна дата края на 2035 г.

Според Управителния съвет на АИКБ на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче бизнесът не припознава и не дават ефект. От началото на covid-кризата българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели и с ограничени възможности да инвестират. Пряката подкрепа за фирмите ще осигури ликвидност и ще активира частните инвестиции, посочват от асоциацията.

АИКБ подчертава необходимостта от съществено преработване и актуализация на основните програмни документи в сферата на енергетиката и климата. Настояваме държавните институции да се ангажират с формулиране на пътна карта за съкращаване на въглеродоинтензивното електропроизводство при поставени междинни срокове, както и с крайна дата за неговото преустановяване например 31 декември 2035 г. 

още от Бизнес