нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Сайтът на Търговския регистър вече има подобрена версия

От днес интернет страниците на Търговския регистър и Имотния регистър са вече напълно обновени.

Ето кои са основните промени:

На първо място потребителският интерфейс е по-потребителски ориентиран и не необходимо въвеждане на произволни букви за всяка справка. Освен това двата регистъра имат интеграция, което ще оптимизира процесите по вписване. Също така има е изграден по съвременен начин, с API, което позволява по-директен достъп до данните.

„Нивото на сигурност е повишено изграден е по новия шаблон за техническо задание, което гарантира, че никоя от настъпваните с десетилетия мотики няма да бъде настъпена пак. И поне на пръв поглед изглежда, че заданието е спазено до голяма степен, което не може да се каже за други проекти“, коментира специалистът по дигитализация Божидар Божанов, който още през 2016 г. изгради пътна карта на проекта по обновяването. 

В същото време обаче за по-детайлни справки се изисква КЕП или ПИК. „Кой точно има достъп до журналните записи е въпрос, който Асоциацията на европейските журналисти с право повдига. Журналните записи във всички системи са важни, но тук е особено важно да се гарантира, че журналните записи няма да се използват за натиск. Техническо решение има, трябва агенцията да гарантира, че никой няма достъп до логовете без самия достъп до остави следа. Днес предложих потребителите на регистъра да получават известие ако някой разглежда логове с техен достъп“, коментира още Божанов.

 

още от Бизнес