нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Сериозен глад за кадри в строителството

Снимка: Shutterstock

Заради сериозен дефицит от квалифицирани и неквалифицирани кадри има опасност от забавяне на проекти по европрограми и по националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради, застрашено е и качеството на изпълнението им, предупреди в интервю за БТА почетният председател на Камарата на строителите в България Светослав Глосов.

В момента, независимо от това, че не е активен строителен сезон, остро се чувства дефицит на кадри, допълни Глосов и посочи, че след три - четири месеца, този проблем ще се почувства особено остро.

Всеки, който може да държи мистрията и да лепи топлоизолация, е в санирането

Сега в санирането работят голям процент неквалифицирани хора. През лятото, когато се очаква да стартират проектите по европейски програми, ще се окаже, че недостигът на кадри ще бъде не по-малко от 30 - 40 на сто, прогнозира почетният председател на Камарата. Глосов отбеляза, че поради обхвата на Националната програма за саниране на жилищни сгради и многото обекти, започнати наведнъж, при необходимост от 30 - 40 човека на строеж, се оказва, че работят само нискоквалифицирани работници. Всеки, който може да държи мистрията, да лепи топлоизолация и има желание работи, е в санирането, допълни Светослав Глосов.

По думите му, това поставя под въпрос качеството на извършените работи, което може да се изрази в използване на неподходящи лепила, неправилен начин на разположение на изолационните плоскости или дюбелиране, а всичко това може да доведе до отлепване на цели фасади, каквито случаи има вече в частни обекти, извън тези по програмата за саниране.

Над 300 - 400 човека са били обучени за строители; повечето заминават в чужбина

Камарата на строителите е създала специална фирма, която се занимава с организацията на обучението на кадри. Проблемът обаче е, че всички, които минат през такива курсове и получат сертификат, се насочват в чужбина, разказва Глосов. "Съвместно с германската строителна камара и социалното министерството обучихме безработни младежи, които стажуваха в Германия, получиха и езиково обучение и, от всички, само един човек се върна в България", каза Светослав Глосов.

Обучителната програма на камарата стартира миналата година, като над 300 - 400 човека са били обучени по нея. Петдесет на сто от разходите по обучението са от бюджета на Камарата, а другата половина от разходите са за сметка на фирмите или от обучаващия се.

Освен проблем с качеството на обектите, ниската или изцяло отсъстващата квалификация, поражда и тревожната тенденция на висок травматизъм на строителните обекти, изтъкват от Главната инспекция по труда /ГИТ/.

Строителни мигранти настъпват в София

В годишния план за дейността на ГИТ през тази година се посочва, че в страната има значително увеличаване на броя строителни обекти, като за София тази тенденция се наблюдава още от средата на 2015 г. Това води до увеличаване на броя на работещите от населени места извън столицата - преобладаващо от районите на Смолян, Кърджали, Благоевград, Пазарджик, Търговище и Перник, включително цели бригади от различни краища на България, показват наблюденията на инспекторите от ГИТ.

Ниската образователна степен на наетите работници, малкият им или липсващ производствен опит, както и отчасти сезонният характер на част от работата, възпрепятстват активното им участие в практическото прилагане на правилата за безопасност при работа, се посочва в доклада. Според ГИТ изграждането на центрове за обучение и преквалификация на строителни кадри, както и по-високи изисквания от работодателите за наемане на квалифицирани работници, биха допринесли за решаване на този проблем и би намалило нивото на трудовия травматизъм.

ГИТ продължава с проверките на големите строителни обекти

В доклада за пореден път се отправят критики към строителния бизнес заради продължаващата тенденцията от последните години с минимални средства да осигуряват, спазват и контролират здравословните и безопасни условия на труд. Това, според доклада, важи в пълна сила за малките и средни предприятия, и в по-малка степен за големите строителни дружества.

И през 2017 г. ГИТ приоритетно ще проверява строителни обекти, в т.ч. обекти, на които се извършват дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", софийското метро, строителни обекти с голям обем изкопни работи, както и такива, на които се извършват дейности по разрушаване на съществуващи сгради и съоръжения.

още от Бизнес