Затвори

Българите - с най-ниска очаквана продължителност на живота в ЕС

Снимка: Shutterstock

Българите са с най-ниска очаквана средна продължителност на живота сред всички останали нации в ЕС- 74.8 години, показват данни на Евростат за 2017 г. Средният показател за ЕС за посочения период е 80.9 г., като над него са Испания (83.4 години) и Италия (83.1).

Запазва се тенденцията мъжете да са с по-малка продължителност на живота от жените. За периода 2015 - 2017 г. очакваната продължителност на живота при силния пол в ЕС е била 78.1 години. Средно, те са живели с 5.4 години по-малко от жените.

В България средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години и 78.4 години при жените (на последно място в ЕС). По-малко живеят мъжете единствено в Литва – 70.7 години.

По региони централен Мадрид и вътрешен Лондон имат най-висока очаквана продължителност на живота сред мъжете – 82 години за периода 2015 - 2017 г. Следват региони в Италия и Обединеното кралство. Най-ниска е в Централна и Западна Литва, следвана от региони в балтийските държави членки на ЕС, България, Унгария и Румъния.

От българските региони най-ниска е средната очаквана продължителност на живота на хората в северозападната част на страната - 73.5 години, а най-висока - в югозападната (75.7).

Източник: Евростат

още от България