нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Бюджетът на излишък от 1,6 млрд. лв. към края на юли

Бюджетното салдо на България е положително, като регистрирания излишък в него към края на месец юни е 1,61 млрд. лв. Това се казва в информация за касовото изпълнение на бюджета, разпространена от правителствената пресслужба.

При данъчните и неданъчни приходи има спад от 1,2 млрд. лв. (6% на годишна база), но в същото време постъпленията от помощи – основно грантове от фондовете на ЕС – се увеличават с 419 млн. лв. (ръст от 36%).

Въпреки тежките ограничителни мерки, които доведоха до спад в икономическата активност, особено през април и май, общата сума на събраните данъчни постъпления възлиза на над 17 млрд. лв., което представлява близо 50% от предварително планираните за годината. Преките данъци са 3,2 млрд. лв. или 48% от плана, приходите от ДДС – 5,2 млрд. лв. или 49%, акцизите 2,55 млрд. лв. или 48% от разчета.

Разходите възлизат на 19,8 млрд. лв., което е 41% от годишния план.

Фискалният резерв възлиза на близо 10 млрд. лв., от които 9,8 млрд. лв. са в  депозити във БНБ и банки.

още от България