нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Излишъкът по платежния баланс бележи понижение с 58% на годишна база

Shutterstock

Текущата и капиталова сметка на България е положителна и възлиза на 1,25 млрд. лв. за първите 11 месеца на 2020 г., показват актуалните данни на БНБ за платежния баланс на страната ни.

Това е значителен спад спрямо същия период на 2019 г., когато този показател възлиза на 2,99 млрд. лв. Понижението е 58% на годишна база.

Както е известно, текущата сметка включва входящите и изходящите потоци от търговия със стоки, парите, изпращани от емигрантите у нас, както и текущите трансфери между страната и останалия свят. Капиталовата сметка от своя страна включва капиталовите трансфери и придобиване.

При услугите България има положително външнотърговско салдо, възлизащо на 2,6 млрд. лв., което е обаче много по-малко в сравнение със същия период на 2019 г., когато този показател възлиза на 4,7 млрд. лв.

Търговското салдо на страната за периода  януари – ноември 2020 г. е отрицателно и възлиза на 1,5 млрд. евро, докато през 2019 г. този дефицит е бил 2,3 млрд. евро.  

още от Финанси