нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Как се представиха българските пенсионни фондове през 2020 г.

Shutterstock

Универсалните пенсионни фондове в България, в които се осигуряват над 3,8 млн. души, работещи у нас, са генерирали доходност за 2020 г. между 2,49% и -1,02%, показват данните на Комисията за финансов надзор и изчисления на Мениджър Нюз.

Трябва да се има предвид обаче, че тази доходност се изчислява на базата на данните за един пенсионен дял, предоставяни от КФН. Така в доходността не счита основен разход - еднократната такса, която фондовете отчисляват от всяка направена осигурителна вноска. От 2019 г. според изискванията на Кодекса за социално осигуряване тази такса може да е максимално 3,75% от направената вноска. Повечето фондове отчитат именно 3,75%, като някои от тях прилагат по-ниска такса за лоялни клиенти, които се осигуряват над 10 години във фонда например.

Ще припомним, че през 2020 г. държавата взе решение да увеличи минималната пенсия, както и тавана за максималната пенсия с 20% от началото на 2021 г. Също така всички останали пенсии ще бъдат увеличени с 5% от 1 юли 2021 г. За целта в бюджета на общественото осигуряване за 2021 г. са предвидени 6,15 млрд. лв. допълнителни трансфери от държавния бюджет за покриване недостига на приходи от осигуровки. Увеличението на тази сума спрямо бюджета за 2020 г. е 11%.

Как се представяха пазарите

Също така в рамките на 2020 г. водещият индекс на германската борса DAX се повиши с 5,8%, паневропейският показател отбеляза спад от 1,3%, американският борсов показател S&P500 се повиши с 19%, a индексът на българската борса SOFIX се понижи с 27% в рамките на 2020 г. Нискорисковите финансови инструменти като държавни и корпоративни облигации обаче са с рекордно ниска доходност. Например германските облигации с 10-годишен падеж са с отрицателна доходност от -0,52%. Традиционно те се предпочитат от пенсионните дружества, тъй като предоставят повече прогнозируемост и стабилност. Около 51% от активите на българските универсални фондове са инвестирани в държавни дългови инструменти, 12% - в корпоративни облигации и около 34% - в по-рисковите акции. Само 2% от активите на универсалните фондове са вложени в инвестиционни имоти.

През тази година за първи път активите на универсалните фондове надхвърлиха 14 млрд. лв. 

Вижте как се представиха те:

 

Универсални фондове 
Пенсионно дружество  Доходност за 2020 г. Брой клиенти* Обща сума на активите* (млн. лв.)
ДСК-Родина 2.49% 624,218 2,493
Доверие 1.50% 979,908 3,598
Топлина 1.50% 89,488 182
Алианц България 1.42% 785,740 2,931
Съгласие 1.23% 408,258 1,504
Ен Ен 1.12% 344,751 1,498
ЦКБ-Сила 1.01% 329,593 1,299
Бъдеще 0.61% 204,500 365
Пенсионно осигурителен институт -1.02% 76,589 153
 
Доброволни фондове
Пенсионно дружество  Доходност за 2020 г.  Брой клиенти* Обща сума на активите* (млн. лв.)
ЦКБ-Сила 3.59% 55,730 94
ДСК-Родина 3.05% 119,878 124
Топлина 2.72% 10,847 12
Доверие 2.57% 144,575 160
Ен Ен 2.06% 42,155 163
Съгласие 1.98% 51,742 91
Алианц България 1.88% 214,138 534
Бъдеще 1.01% 3,918 3
Пенсионно осигурителен институт -3.39% 457 1
 
Професионални фондове
Пенсионно дружество  Доходност за 2020 г.  Брой клиенти* Обща сума на активите* (млн. лв.)
ДСК-Родина 2.49% 45,991 206
Съгласие 2.26% 44,919 201
Доверие 1.83% 69,520 284
Топлина 1.61% 19,658 56
Алианц България 1.47% 48,703 214
Ен Ен 1.21% 24,046 89
ЦКБ-Сила 0.97% 34,054 135
Бъдеще 0.24% 16,102 31
Пенсионно осигурителен институт -0.55% 9,424 21
Източник: КФН, изчисления на Мениджър Нюз *към края на септември 2020 г.
още от България