нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Съветник на Томислав Дончев ще оглави новата държавна агенция за иновации

Досегашният председател на Фонда за фондовете и съветник на вицепремиера Томислав Дончев - Мартин Дановски ще стане председател на новосъздадената този месец Държавна агенция за научни изследвания и иновации.

Дановски първоначално беше член  на Управителния съвет на Фонда от 2015 г., а от 2016 г. стана негов председател.

Той притежава 20-годишен интегриран опит в бизнес икономиката, маркетинга и институционалните въпроси, с разширен фокус върху средствата, програмите и инструментите на ЕС. Също така е съветник по икономическата политика в кабинета на заместник министър-председателя Томислав Дончев от 2015 г. Консултирал е широк спектър фирми от финансовия и IT сектора. Ръководил е мултинационалната маркетингова група „Havas Worldwide“ за балканския регион и е бил управляващ партньор на "Болкан експерт холдинг".

Мартин Дановски има две магистърски степени: по икономика, стратегическо планиране и маркетинг от Университета за национално и световно стопанство – София (УНСС), както и в сферата на техническите науки, в областта на управлението на земята от Университета по архитектура, строителство и геодезия – София (УАСГ).

Правителството обяви създаването на новата Държавна агенция за научни изследвания и иновации на 9 септември 2020 г. Тя е пряко подчинена на Министерски съвет и ще следи за разработване и изпълнение на политиките на страната в областта на трансфера на технологии и развойната дейност. Целта е структурата да обедини и концентрира усилията на българските институции в области като приложни научни изследвания, подкрепа на иновации и иновационна инфраструктура, взаимодействие между наука и реален сектор.

За създаването на подобна институция неведнъж е говорил изрично вицепремиерът по икономическите въпроси Томислав Дончев. Той беше нагърбен със задачата да предприеме промени в държавното управление, които да стимулират „трансформация“ в българската икономика към такава, базирана на продукти и услуги с по-висока добавена стойност.

По последни данни на Евростат България отделя 0,76% от БВП за развойна дейност и иновации годишно, което е над два пъти по-ниско от средното за страните от ЕС (2,2% от БВП). По-малко от нас дават единствено Румъния, Малта, Кипър и Латвия. Най-много за развойна дейност отделя Швеция, която инвестира в тази област 3,4% от БВП на страната.

 

още от България