нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Данъчни облекчения за домашен ремонт предвижда финансовото министерство

Ремонтът на дома да се ползва като възможност за данъчни облекчения, предлага Министерството на финансите в нов проект за промени на Данъчно-осигурителния кодекс, публикуван за обществено обсъждане на сайта на ведомството.

Според предложение на институцията доказуемият разход за извършване на ремонт вкъщи ще може да се изважда от данъчната основа за годината. Максималната сума, която ще може да се декларира е 2000 лв., което означава, че така данъкоплатците ще могат да намалят дължимите за годината данъци с 200 лв.

Важно условие за облекчаване на данъците е ремонтът да е извършен срещу издаден фискален бон, разписка, банков превод или друг документ.

Друго условие за получаване на данъчната отстъпка, е недвижимият имот, на който се прави ремонт, да се намира на територията на България. Също така подобренията по имота трябва да са направени от местни лица на държава членка на Европейския съюз или на друга държава –страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освен това данъчните инспектори ще проверяват дали ремонтираният имот не е по някакъв начин свързан с фирмата, която извършва ремонтните дейност. Ще се проверява и за връзка между собственика на ремонтираното жилище и фирмата, която прави подобренията.

Когато жилището е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава 2000 лв.

По този начин държавата цели да изсветли строителния сектор в страната. От друга страна, държавата ще се опита да стимулира хората да използват лицензирани строителни услуги, а не такива „на черно“.

 

 

още от България