Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Разследват Изпълнителна агенция "Медицински одит" за престъпления по служба

100

Снимка: Дияна Георгиева, Мениджър Нюз

Върховната касационна прокуратура (ВКП) образува наказателно производство за престъпления по служба в Изпълнителната агенция „Медицински одит“.

В хода на извършената от Върховната административна прокуратура проверка са установени случаи на настъпила смърт в лечебни заведения, по които изпълнителната агенция е извършвала проверки, но не е била сезирана прокуратурата.

Всички материали от проверката на ВАП са изпратени до Върховната касационна прокуратура, която на 7 юни образува досъдебно производство за престъпление по служба, извършено в периода от 01 януари 2017 – 31 декември 2017 г.

Според държавното обвинение са налице данни, че длъжностни лица от ИАМО са превишавали властта си с цел да се набави за проверяваните физически и юридически лица облага – да не им бъдат съставяни актове за административно нарушение и да не им бъдат налагани административни наказания.

От това могат да настъпят немаловажни вредни последици, като деянието е извършено от лица, заемащи отговорно служебно положение – престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. 1 от НК, посочват от прокуратурата.

Всички материали, отнасящи се до смъртни случаи в лечебни заведения, са изпратени по компетентност на съответните окръжни прокуратури, с оглед извършване на проверка за евентуални престъпления по чл. 123 НК – причиняване на смърт при професионална непредпазливост.

В хода на проверката е установено, че от изпълнителния директор на ИАМО са утвърдени инструкция за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и методически указания към нея. При съпоставка с правни норми от по-висок ранг е установено противоречие с Наредба № 14 от 20 април 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от ИА „Медицински одит“.

Установено е, че в противоречие с Наредба № 14 се предвижда извършване на проверка без писмена заповед, допуска се възможност да не се съставя констативен протокол при проверка по документи в агенцията и при липса на нарушения и др.

По този начин на практика заключителният доклад до изпълнителния директор на ИАМО предхожда съставянето на актове за установяване на административни нарушения, въз основа на които същият орган взема решение за налагане или не на административно наказание.

още от България
18
Понеделник
Февруари